Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring - demografisk udvikling, infrastruktur og biodiversitet

Demografisk udvikling: Jeg mener, at man, set i lyset af de i stigende grad nationale, særligt regionale og lokale demografiske udviklinger, som vi ser i (netto)tilflyttere til Østjylland, rigtigt nok også bør forsøge med en gunstig byudvikling af Skæring og omegn. Derfor ser jeg overordnet positivt på byudviklingen, omend jeg deler flere bekymringer ift. dens implementering. Der er specielt mange børnefamilier, der i dag kæmper med at få adgang til en (leje/andel/rækkehus/villa) bolig i eksempelvis Skæring, som den forrige generation i deres tid, herunder øvrige tilflyttere, også gjorde, og som i dag tillige oplever, at det manglende udbud af forskelligartede boliger med nær adgang til Aarhus og det intensiverede boligmarked, forhindrer dem i. Det mener jeg, at kritikerne kan komme til at glemme, når de ikke ønsker flere boliger lige netop i deres baghave (hvem vil og hvem har nogensinde villet det?).

Infrastruktur: Infrastrukturen skal dog naturligvis kunne følge med. Konkret deler jeg de mange bekymringer ift. den i forvejen overbelastede Skæring Hedevej/Havvej samt bekymringer vedr. skoleveje/cykelstier/gang fra den nye udstykning til Skæring Skole via Skæring Hedevej, som ikke er gearet til børn, slet ikke i nuværende og tiltagende overbelastet tilstand. Her bør der kunne findes en løsning via Grenåvej eller ved etablering af cykelsti på Skæring Hedevej v/ Føtex, cykel-/gangbro over denne, samt en markeret cykelsti, som kobles til stien gennem Hedevej-kvarteret over Havvej-broen til skolen.

Ift. biltrafikken, kan jeg læse mig til, at ny lysregulering v/ Grenåvej ikke er ønskværdig. Det forstår jeg godt. Men at det skulle være problematisk, at udvide adgangen til det nye område via Skovlundvej (som supplement til Hedevej eller uden adgang m/ bil - men kun cykel - til Hedevej), således, at denne vej giver adgang til hurtig forbindelse til Grenåvej/E45, har jeg svært ved at se. Det kræver naturligvis, at denne del af Skovlundvej udvides og derved rustes til at matche den øgede færden, samt med en dertilhørende cykelsti denne vej også.

Biodiversitet: Mens jeg som udgangspunkt har tillid til, at kommunen overholder retningslinjer ift. (bedst mulig) beskyttelse af biodiversiteten og de grønne områder, deler jeg de øvrige indslags bekymringer. Udstykning vil uagtet betyde yderligere tab af unik natur og biodiversitet. Ligesom med alt andet (moderne) civilisation. Jeg håber, der kan findes nogle grønne kiler eller åndehuller, som dog ikke ændrer på den grundlæggende præmis ved enhver omdannelse af natur til bebyggelse, men som søger at mindske skaden og øge hensynet til vores venner i naturen og disses behov for at tilgå samme.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Danny Damsgaard

Indsendt

30/08/2021 15:22

Sagsnummer

HS4912448

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.