Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Kommentarer til temaplan Hjortshøj

Jeg henstiller til, at de foreslåede arealer i Hjortshøj tages ud af temaplanen.
Mit udgangspunkt er Hjortshøj, men temaerne for mine indsigelser gælder bredt i hele kommunen. Overordnet set er jeg uenig i Århus kommunes politiske mål om at øge indbyggertallet.

Det er vigtigt at have helt styr på infrastrukturen før indbyggertallet stiger og byen tilføres flere trafikanter (gående, cyklende, biler, busser, Letbane, børn og voksne…). Der er allerede nu trafikale udfordringer, der mangler løsninger. Sørg for at indhente tilladelserne og garanter de økonomiske rammer for veje, broer, overgange, fortove m.m. før en evt. udvidelse af indbyggertallet i byen. Sikker trafik er vigtig for hele byen, ikke bare i de nybyggede kvarterer, men også i den eksisterende ældre del af byen, omkring letbane-overgangene, skole og institutioner m.m.

Det er vigtigt at bevare en by med grønne kiler, mødesteder og pusterum til os der bor her. Hjortshøj ligger højt i landskabet og er en del af en skyline (eks. flere indbyggere i Århus N.). Undlad at bygge højt eller indrage store arealer, hvor nybebyggelser fjerner det bevaringsværdige landsbyudseende med kirken der stikker op i landskabet.

Skal byen vokse, så inddrag fællesrådet i udviklingen af Hjortshøjs lokalplan. Det er vigtigt, at Hjortshøj bevarer sin identitet som landsby samtidig med det er en forstad, der er knyttet til Århus med en god og stabil kollektiv transport.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Una Ejby

Indsendt

30/08/2021 19:31

Sagsnummer

HS1139698

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.