Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Stærkt bekymrede mht. grønne områder og vejføring i Skæring

Grundejerforeningen Skæringparken (dækkende det meste af Skæring Parkvej og hele Skæring Kirkevej, dog ikke Skæring Kirke) er bekymrede over forslag til arealudlæg i Skæring.
.
Vore bekymringer er flg. :
.
-- Trafik. Skæring Parkvej (og i nogen grad Skæring Hedevej og Skæring Havvej) er allerede stærkt belastede. Planen som den p.t. foreligger rummer tilsyneladende ingen ny vejføring fra Grenåvej til de påtænkte nye boligområder. Den nævner en evt. udbyggelse af Skæring Egager, men også at "det anses ikke for realistisk at skulle afvikle al trafik til og fra dette store område via een ureguleret tilslutning til en mindre stamvej". Det er vanskeligt at undgå bekymring om at man i så fald også vil "fristes" til at forlænge Skæring Parkvej-stamvejen, da en trediedel af planens nye bebyggelser vil komme til at ligge "for enden af" den nuværende Skæring Parkvej. Da denne allerede nu er overbelastet til bristepunktet vil det være helt uacceptabelt at udvide benyttelse af den.
.
-- Natur. Skæring er p.t. attraktiv pga. den gode forsyning med grønne områder. Det er Grf.s holdning at konvertering af de fleste områder til bebyggelse stærkt vil reducere områdets værdi og attraktivitet; planen indeholder kun generelle vendinger om "bevarelse" og undgåelse af "udflydende" grænser mellem grønt land og bebyggelse. Det er ikke tillidsvækkende, af samme årsager som planens ret uklare betragtninger omkring trafik.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Hauge

Indsendt

30/08/2021 20:22

Sagsnummer

HS4060107

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.