Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Indsigelse mod byudvikling nord for Mårslet og særligt øst for Jelshøjvej i Mårslet

Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse mod forslaget om byudvikling nord for Mårslet og særligt øst for Jelshøjvej nord for Mårslet.

Jeg er ikke imod, at Mårslet udvides, men udviklingen skal ske naturligt, således at infrastruktur, daginstitutioner, skole mv. kan følge med.

Udvidelsen skal ses i sammenhæng med, at der allerede arbejdes på en lokalplan, som skal udvide Mårslet betragteligt vest for Hørretløkken mod Tranbjerg med fritliggende boliger og rækkehus. Forventeligt 150-200 boliger. En yderligere udvidelse af Mårslet med yderligere +220 boliger vil forandre byen betragteligt.

Jeg har forstået det således, at det indsendte forslag om udvikling af området nord for Mårslet alene vedrører området vest for Jelshøjvej, men at Aarhus Kommune af egen drift også har inddraget området øst for Jelshøjvej. Der er dermed ingen i Mårslet der har foreslået byudvikling af dette område. Derfor går min indsigelse særligt mod denne del af forslaget.

Min indsigelse mod byudvikling nord for Mårslet og særligt øst for Jelshøjvej sker på baggrund af flere forhold.

1. En stor del af området øst for Jelshøjvej, som Aarhus Kommune foreslår byudviklet, ejes af en ejer, som jeg ifølge den lokale avis og af ejerens eget høringssvar kan forstå, ikke er blevet informeret om, at deres ejendom skal anvendes til byudvikling og som slet ikke er interesseret i at sælge. Kommunen har af egen drift udvidet området, som der ønskes byudviklet nord for Mårslet uden at dette har været et ønske fra nogen i Mårslet – endsige ejeren af en del af området. Konsekvensen herved er, som jeg ligeledes kan læse i den lokale avis, at ejeren af ejendommen indirekte kan blive tvunget til at sælge sin ejendom mod sin vilje, da ejendomsværdien for ejendommen vil stige markant, hvis området kan byudvikles. Dette vil netop medføre en højere beskatning af ejendom, som kan være svær/umulig at løfte for ejeren. Dette er efter min vurdering en ufin fremgangsmåde af Aarhus Kommune. Det er vel et retssamfund vi lever i og Aarhus Kommune bør ikke af egen drift udvide området med så store konsekvenser til følge for ejeren af en stor del af området.

2. Det er allerede i dag vanskeligt for forældre at få plads til deres børn i vuggestuerne i Mårslet (og i øvrigt mange andre steder i Aarhus), hvorfor vi er bekendt med, at familier flytter fra byen og Kommunen som følge heraf. En yderligere udvidelse af Mårslet vil alene forværre dette, da det må formodes primært at være børnefamilier, som søger mod Mårslet. Hvis blot der i gennemsnit kommer ét yderligere barn til Mårslet for hver ny ejendom – hvilket umiddelbart er konservativt sat -, vil dette betyde at der skal findes plads til 400-500 børn i byens daginstitutioner og skole. Hvordan mener Aarhus Kommune at byens institutioner vil kunne holde hertil, når der allerede i dag ikke er plads til Mårslets vuggestuebørn og kvalificerede pædagoger er en mangelvare og Aarhus Kommune nu kræver at der skæres yderligere i antallet af pædagogtimer i de enkelte daginstitutioner?

3. Vi har en god skole i Mårslet og det ønsker vi at fastholde. Børne og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune har i et høringssvar til denne temaplan vurderet, at Mårslet Skole vil blive overfyldt, med udvidelsen nord for Mårslet. Mårslet Skole vil ifølge Børne og Unge-forvaltningen først kunne udvides – hvis muligt – efter skolen er blevet overfyldt. Det vil unægtelig give en række årgange på Mårslet Skole, som ikke vil kunne få den kvalificerede undervisning, som de har ret til og krav på – og som de kan få i dag. Vil Aarhus Kommune prioritere flere skattekroner på bekostning af Mårslet Skole og skoleeleverne i Mårslet?

Børne og Unge-forvaltningens høringssvar står desuden i stærk kontrast til den udmelding, som oplægsholderne kom med på borgermødet i Mårslet den 17. august 2021, hvor der til spørgsmålet om hvorvidt Mårslet Skole ville kunne holde til den foreslåede udvidelse af Mårslet blev svaret, at Børne og Unge-forvaltningen var blevet spurgt og havde vurderet, at Mårslet Skole godt vil kunne håndtere udvidelsen. Det er ikke i orden at tale usandt på et borgermøde, hvor der netop burde være mulighed for at stille kritiske spørgsmål med en forventning om, at få et ærligt svar og ikke blot et svar, som passer ind i kommunens planer for at lukke ned for kritiske spørgsmål.

Udover en overfyldt skole vil det også forværre trafikken omkring Mårslet Skole. Det er allerede i dag vanskeligt at komme igennem byen om morgenen, når der skal afleveres børn. En udvidelse af Mårslet vil alene forværre dette, hvilket vil have stor negativ betydning for mange i Mårslet – ikke kun for børnefamilierne. En omfartsvej til at lede trafikken uden om midtbyen af Mårslet lyder fint, men det ændrer ikke på at mange børneforældre skal aflevere børn i skolen og derfor alligevel skal igennem midtbyen.

4. Formålet med at byudvikle yderligere områder i Aarhus Kommune er, at Aarhus Kommune ønsker at fastholde flere børnefamilier i Aarhus Kommune. En udvidelse af Mårslet vil dog næppe ændre herpå. Mange børnefamilier vælger ikke selv at fraflytte Aarhus, men er tvunget hertil grundet de høje bolig- og grundpriser i Aarhus Kommune, herunder i særligt grad Mårslet. En udvidelse af Mårslet vil derfor ikke nødvendigvis betyde, at børnefamilierne bliver i Aarhus Kommune, medmindre grundpriserne bliver væsentligt lavere end de er i dag.

5. Området nord for Mårslet er noget af det smukkeste landskab vi har i Mårslet med udsigt ud over Jelshøj Bakker. Denne udsigt og landskab vil med byudvikling af området forsvinde. Dette vil være forfærdeligt. Naturen omkring Mårslet er netop én af årsagerne til, at det er så fantastisk at bo Mårslet og forsvinder denne, forsvinder en stor del af charmen ved Mårslet også. Området ligger tilsvarende op til det bevaringsværdige landskab ved Vilhelmsborg på den anden side af Hørretvej, som der er enighed om, ikke skal byudvikles. Naturen er dog ikke mindre fantastisk på den anden side af Hørretvej.

Mit forslag er derfor, at man på nuværende tidspunkt alene byudvikler området vest for Hørretløkken, som der allerede i dag arbejdes på en lokalplan for og at en yderligere udvidelse nord for Mårslet udskydes på ubestemt tid eller i det mindste holder sig til det byudviklingsforslag, som er indsendt for området vest for Jelshøjvej og området øst for Jelshøjvej dermed fjernes fra forslaget. Dette vil til en vis grad sikre, at udvidelsen af Mårslet sker naturligt og i et tempo, hvor skole og daginstitutioner kan følge med, uden at dette skal gå ud over børnene og børnefamilierne i Mårslet og den fantastiske natur vi har omkring Mårslet.

Mårslet skal udvikle sig naturligt og med respekt for de områder som gør Mårslet til den fantastiske by, som vi alle her i Mårslet elsker og ønsker at beholde. En udvidelse af Mårslet med 400-500 boliger er ikke en naturlig udvikling af Mårslet!

Mårslet er et attraktivt sted at bo og mange ønsker at flytte hertil. Det ønsker vi også skal være gældende i fremtiden, hvilket jeg går ud fra at alle i og omkring Mårslet er enige i. Derfor mener jeg, at udviklingen af Mårslet ske naturligt og ikke blot fordi Aarhus Kommune af egen drift ønsker at udvide Mårslet mod ejernes vilje for at få flere skattekroner i kommunekassen!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

OJM

Indsendt

30/08/2021 21:23

Sagsnummer

HS1573012

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.