Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Udstykning Mårslet Nord og foreslået ringvej herom

Vi undres og bekymres over det foreslåede projekt.

Som bosiddende i sognets ældste landsby Hørret med en unik placering og kulturhistorie i ådalslandskabet spoleres nu det sidste frie kig i landskabet. Vi bliver kilet ind mellem foreslået afgrænset vildskov med begrænset adgang, mindre mulighed for at krydse til Hørret enge, voldsomt boligareal mod Mårslet og byskel til Hørret. Dette medfører en indsigelse i denne høringsfase imod de 220 foreslåede boliger og deraf følgende ændringer i præmissen for infrastrukturen.

Med den nu anlagte Bering Beder vej synes det opportunt at anlægge så stor en ny bebyggelse og boligmasse nord for Mårslet. Dette vil kræve (som foreslået af fællesrådet der må formodes inhabile i sagen, grundet bl.a. egne økonomiske interesser) en nyanlagt nordre ringvej om Mårslet. Det her synes som om løfter er afgivet til interessenter inden høringsfasen er påbegyndt. Det synes at være to store svinefarme der begrænser Mårslets sydlige udstrækning - men da ingen virksomheder er bestandige kunne væksten af Mårslet måske afvente afvikling af disse farme. Tidens trend går imod netop form for industriel landbrugsproduktion - også i forhold til Århus' ønske om at være CO2 neutral.

Vi bekymres foruden for kulturlandskabet, især for infrakstrukturen omkring denne nye udstykning.
- En ringvej nordom Mårslet (når Bering Bedervej er ført sydom), vil alt andet lige afkorte den kørte distance fra et stort område af Århus syd til E45 via Bering Beder vejen. I forvejen er Hørretvej udfordret af en ikke kontinuerlig hastighedsbegrænsning - som tillader 80 km/t foran Hørret - men kun 60 km/t foran Stenege og Storhøj - for igen at reduceres til 40 km/t ved Mårslet byskilt.

Den fremtidig trafikmængde vil være markant forøget - og da ønsket om den grønne omstilling medfører tungere personbiler vil det give en lydbelastning af Hørret samt påvirke biodiversitet og dyreliv hele døgnet. Som det er nu, bliver den tunge trafik allerede via GPS ledt igennem Hørret og dette formodes at øges når en nordre ringvej om Mårslet vil være integreret. Er der lavet støjgenevurdering til matriklerne i Hørret - vores placering vil komme meget nær en tæt trafikeret vej (hvorved der også er skolevej for byens børn og unge). Vi har blot 60 meter til Hørretvej - dette i kontrast til et større minimumskrav til Bering Beder vejen.

Derudover vil vi bekymre os om trafikken ned i Mårslet mod skole, indkøb, friitidsinteresser mm. Dette da denne nye udstyknings beboere også skal frekventere dette igennem Mårslet, da det ikke er muligt gennem anden vej. Derudover er det en bekymring om skole og fritidsfaciliteter kan rumme og give god kvalitet til så stor en befolkningstilvækst. Der er i forvejen venteliste og kø til flere fritidsaktiviteter - især for børn og unge.

Den nye udstykning vil være placeret et godt stykke vej fra offentlig transport - hvilket vil fordre øget persontransport i eget køretøj. Mårslet vil fortsat være en pendlerforstad i forhold til Århus og andre nærliggende større byer.

Udstykningen vil i sig selv være meget synlig i et fremtidigt decimeret kulturlandskab, da de lange åbne landskaber indtil Mårslet vil få syn til denne udstykning grundet nordvendt placering.

Det sidste er fauna og passage heraf - mod Hørret enge, mod Jelshøj og den allerede reducerede passage mellem Mårslet og Tranbjerg på nu få hundrede meters bredde. Det vil ændre præmissen for dyrenes frie bevægelighed og medføre forøget risiko for trafikuheld - og generelt vil præmissen for herlighedsværdien og den nuværende biodiversitet ændres bestandigt.


mvh Henrik og Janne Eriksen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Janne og Henrik Eriksen

Indsendt

30/08/2021 21:25

Sagsnummer

HS3974868

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.