Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Uheldige trafikale konsekvenser af udstykning ved Mårslet

Mårslet, den 30.8.2021

Til Aarhus Kommune

Høringssvar vedr. Temaplan – Alle boligtyper


Jeg frygter, at den foreslåede udstykning nord for Mårslet vil få nogle trafikale konsekvenser, som vil ramme et langt større område end blot Mårslets nordlige udkant:

Hvis arealet mellem Hørretvej og Jelshøjvej bebygges, vil der komme ønske om vejadgang fra Hørretvej i øst og vejadgang til Beder-Beringvejen over Obstrupvej i vest. Derved skabes der en ringvej nord om Mårslet, direkte igennem det bynære landskab og op ad det bevaringsværdige landskab. For en stor del af bilisterne i den sydlige del af Århus vil denne vej være den hurtigste adgang til Beder-Beringvejen og derfra til E45-Syd: I stedet for at passere en lang række lyskryds på Ringvej Syd eller fortsætte den længere vej ad Oddervej til Beder-Beringsvejen ved Beder vil bilisterne skyde genvej ved at dreje af Oddervej ved Hørretvej og derefter køre nord om Mårslet for at ramme Beder-Beringvejen og derefter E45-Syd.

Hørretvej er ikke bygget til at være fødevej til Beder-Beringvejen og E45. Vejen går igennem bevaringsværdigt landskab og bliver jævnligt krydset af flokke af kronhjorte.

Selvom adgangsvejene til et nyt villakvarter forsøges reguleret med fx ”Gennemkørsel forbudt”, viser erfaringerne, at det er umuligt at undgå gennemgående trafik, når det bliver muligt at skude en genvej.

Jeg undrer mig over desuden, at man i Aarhus har principper om bæredygtighed og på samme tid planlægger at udvide med utallige en-familie boliger. Der er mange steder i verden, hvor man tør tænke nyt og mere fremtidssikkert. Jeg har forstået, at Aarhus gerne vil være i den gruppe også, og vil ønske, at det kan ses den konkrete planlægning.

Jeg har et stort ønske om, at udstykningen i Mårslet bliver pillet af tegnebrættet. Der er bygget rigeligt i dette område, og skolen og idrætsfaciliteterne kan ikke følge med.


Venlig hilsen
Birgit Mølgaard Nielsen
Højballevej 11
8320 Mårslet.

Vedlagt kort, der viser, hvordan vejene i den planlagte udstykning kan blive genvej til E45.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birgit Mølgaard Nielsen

Indsendt

30/08/2021 21:52

Sagsnummer

HS8023390

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.