Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring: Kommentarer vedrørende 420 mulige nye boliger

Infrastruktur:
Jeg mener ikke, at man har vurderet de udfordringer, som en udstykning, bestående af 420 parceller i Skæring vil betyde:
Der er ca. 600 husnumre i den del af Skæring, som er på tale i forhold til nye parceller, hvortil der udelukkende er adgang til og fra ved at benytte Skæring Hedevej. Ydermere er hele sommerhusområdet i forlængelse af Skæring Hedevej gjort til helårsbeboelse. Endelig kommer alle de kunder som skal til og fra Føtex Food på Skæring Parkvej også denne vej.
Når Skæring Hedevej skal forlades ud af området, skal man ud på Skæring Havvej. Men denne er netop også svært belastet, fordi den øvrige del af beboerne i sommerhusområdet skal ud ad denne vej. Henset hertil er det ikke acceptabelt at belaste området med yderligere 420 parceller.
Der ses ikke at være muligheder for at skabe andre veje til og fra området.

Istedet burde man se på muligheder, hvor der er infrastruktur til stede.
Eksempelvis kan nævnes hele området afgrænset af Mejlbyvej, Grenåvej, Egå Møllevej:
Her er der netop mulighed for direkte adgang til Grenåvej, såvel i krydset ved Toftegårdsvej som ved Egå Havvej. Men også til både Egå Møllevej og Mejlbyvej, hvorfra man let kommer til Djurslandsmotorvejen. Endvidere med en forholdsvis tæt adgang til letbanen i såvel Lystrup som Hjortshøj.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Per Horsholm

Indsendt

30/08/2021 21:55

Sagsnummer

HS4554315

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.