Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Udbygning af Skæring med 420 paraceller

Med nedenstående indsatte fra et andet høringssvar HS0754936, vil jeg gerne bringe min bekymring og stærke undren tilkende i forhold til både den mangelfulde proces og inddragelse, som mange allerede har pointeret, og til de udtalelser en nedladende rådmand for området tillader sig at ytre; “ ønsker man ingen udvikling kan man flytte til Ringkøbing”.
Ydermere har jeg en uforstående overfor det faktum at kommunen i sit samarbejde om ændringen af Skæring til byzone selv var talsmand for en bevarende lokalplan af det særegne udtryk Skæring har med strand, enge, marker, fredskov og anden skov, vandhuller og højt til himlen.
Det sætter man nu under enormt pres; mængden af nye huse på bekostning af den ovennævnte lovpriste natur, trafikforøgelse på smalle veje, pres på skoler, daginstitutioner og skabende et behov for nyudvidelser af evt. forretninger og andet der hører med til en forøgelse af mængden af beboere i et område.
I flere andre høringssvar henvises igen og igen til kommunens egne udtrykte planer for bl.a. Det Grønne, CO2 minimering osv. Det tilsidesættes på en måde så det grænser til at man kan få den tanke, når henholdsvis rådmanden og Tækker Group udtaler sig i pressen, at der i de sidste to års forberedelser uden medinddragelse af berørte borgere, næsten er lavet en aftale om Skæring-området (og måske ligeså for de mange andre områder der sættes i spil)
Man kan på det grundlag næsten kun græde over de mulige forhold fx Andelssamfundet i Hjortshøj skal leve med. Det må de så høre en rådmand sætte på plads med de indledende bemærkninger.
Jeg kunne ønske mig at høre de forskellige byrådsmedlemmer i pressen inden der er kommunevalg. Hvilke tanker gør den enkelte sig om:
- manglende bevarelse af det grønne, biodiversiteten og nærnaturen?
- at kommunens egne folk mener trafikken bliver for stor og nærmest umulig at gøre noget ved!
- at Skæring proces til byzone ikke er færdig endnu.
- at lokalplanens ønsker ved høringer i den forbindelse kalder på bevarelse af det særegne område Skæring er.
- at kommunen ikke følger sine egne vedtagne udmeldinger omkring nedbringning af CO2?

Har man som byrådsmedlem ikke læst høringssvar der vedrører Skæring, blandt alle de mange der også er indkommet for de andre udbygningsområder, så hjælper jeg gerne med at henvise til at nærlæse nedenstående høringssvar:
HS2019152, HS6423066, HS8642915, HS1319469, HS7131941, HS7891981, HS8083224 og HS0754936 - det er ikke for sjov der indgives disse svar!

Til orientering:
"DAGSORDEN 9. JUNI 2021 KL. 16.00, Aarhus Byråd
Pkt 39 Temaplan om Arealer til alle boligtyper
Bilag 2. Besvarelse på høringsbidrag til Indkaldelse af idéer og forslag til Temaplan om Arealer til alle boligtyper.
Pkt. 18
Forslag:MT Højgaard A/S V/ Simon Fogh Sørensen Forslag på vegne af grundejerne Peter Sommer Nielsen og Niels Sommer Nielsen om at ændre rammerne for Matr.nr. 21gh, 21gf og 21a Skæring By, Egå (herefter ”Arealet”) med henblik på at planlægge for boligformål. Arealet udgør samlet ca. 11,5 ha.
Svar: Da der er tale om kystnærhedszone med et særligt regelsæt anbefales der i temaplanen alene en begrænset udbygning af Skæring, der fortsætter den relativt nylige udbygning, der er sket nord for Skæring Hedevej og som kan koble sig på den igangværende planlægning for det tidligere plancenter langs Grenåvej. Baglandet til det hidtidige sommerhusområde friholdes i overensstemmelse med lokalplanens intention om bevarelse af dette områdes særlige karaktertræk. Arealet er udlagt til bynært landskab og danner en grøn kile mellem Skæring By
Forslaget anbefales ikke imødekommet."

På forhånd tak for at bevare den eksisterende natur i tråd med kommunens egne ambitioner på det grønne område.
Mvh
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torben Høyer Christensen

Indsendt

30/08/2021 23:27

Sagsnummer

HS1874009

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.