Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Hjortshøj - Kære politikere, der er sket en fejl !

Kære politikere i Aarhus byråd

Jeg tror der er sket en alvorlig fejl i Temaplan ”Arealer til alle boligtyper” - en fejl jeg tror I må have overset, og derfor hurtigt bør få rettet.

Jeg ved, at I uanset partiskel, arbejder stenhårdt og dedikerede for at skabe de bedst tænkelige politiske og praktiske rammer for borgerne i Aarhus Kommune. For at Aarhus Kommune kan være et godt sted at bo og leve for os alle sammen. Jeg ved også, at I, ligesom politikere overalt på kloden, forsøger at finde svar på en række af de store udfordringer som påvirker os alle: klimakrise, biodiversitetskrise, fødevarekrise, demokratikrise, social ulighed, øget social adskillelse på baggrund af indtægt, uddannelse eller erhverv, ensomhedskrise, mm.
Jeg er derfor rigtig rigtig glad for at bo i Aarhus Kommune, hvor politikere og den kommunale forvaltning har meldt sig aktivt ind i kampen for forandring, og helhjertet har forpligtet sig til, at ville arbejde for bl.a. FNs verdensmål, og en mere bæredygtig udvikling på så mange forskellige planer - social, miljø- og klimamæssig og økonomisk.

Nu kan det jo være svært at overskue hele verden - i hvert fald som moderat uddannet enkeltperson, og jeg forestiller mig ikke, at det er meget nemmere for Jer folkevalgte. Så jeg tror, at vi alle kan få noget godt ud af at hjælpe hinanden - borgere, politikere og kommunal forvaltning i et frodigt partnerskab.
Jeg bliver derfor meget glad - og er fuldstændig enig med Rådmand Bünyamin Simsek - når han i Aarhus Kommunes Klimahandlingsplan skriver i forordet:
”Klimakrisen er global, men kan kun løses lokalt ” og senere ”På den måde kan vi være med til at inspirere resten af verden med netop de løsninger, som er udviklet i lokale partnerskaber”.

Et af de meget langvarige og succesfulde partnerskaber Aarhus Kommune har med et lokalt borgerdrevet fællesskab er med Andelssamfundet i Hjortshøj. Her er vi - folkevalgte, forvaltninger, byen Hjortshøj og Andelssamfundet - sammen om at løse de globale udfordringer lokalt - og her har vi i mere end 30 år udviklet bæredygtige løsninger, der har været til inspiration for resten af verden. Med et meget beskedent landbrugsareal som hjerte og puls, har skiftende politikere i Århus Byråd understøttet Andelssamfundet, lige fra fra de allerførste tanker om bæredygtig levevis, social inklusion, naturskånsom fødevareproduktion og borgerdrevne fællesskaber opstod - og frem til i dag, hvor det er en konkret virkelighed.
Og I politikere har ikke bare støttet os med ord. Helt oprindeligt hjalp fremsynede politikere os med at finde en plet jord vi kunne være på - en lille plet til en tæt bosætning - og en langvarig forpagtning af ca. 20 hektar hvor vi kunne etablere en naturskånsom fødevareproduktion og naturforvaltning - som basis for et stærkt almennyttigt bidrag til en bæredygtig og livskraftig landsbyudvikling.

I politikere og forskellige forvaltninger har hjulpet os med det planmæssige grundlag for den løbende udvikling af vores bebyggelse - etablering af et bosted for borgere med særlige behov, etablering af det rammemæssige grundlag for socioøkonomisk erhvervsdrift mm.. Senest har I bidraget ved at sælge os et markareal til fremtidig etablering af husdyrsstald, drivhus, maskinhus, personalefaciliteter, så vi kan etablere et socialt dagtilbud til kommunens borgere med særlige udfordringer - med udgangspunkt i et ægte bynært landbrug. Og så har I jo hjulpet os med det der er centrum og forudsætningen for alle de øvrige aktiviteter vi har iværksat igennem de 30 år - den fortsatte forpagtning af 20 hektar landbrugsjord. Tak for det - det har været vigtigt på så utrolig mange planer.

Men intet partnerskab kan udvikle sig hvis det kun er den ene part der yder sit, og derfor kan jeg også med stolthed sige at Andelssamfundet har kvitteret for Jer folkevalgtes og Aarhus' Kommunes solide opbakning ved, i mere end 30 år, at have anvendt markerne, vores bebyggelse og vores kræfter og engagement til at udvikle lokale bæredygtige svar på en række af de udfordringer som vi som samfund står overfor: Skånsom fødevareproduktion, naturudvikling, dyrevelfærd, kemikaliefri forædlingsprocesser, bæredygtigt ressourcebevidst byggeri, lokal energiproduktion baseret på vedvarende og fornybare energikilder, udvikling af social inklusion, en mængde fællesskaber omkring deleøkonomi - fx delebiler og delecykler, etablering af socioøkonomiske virksomheder med meningsfulde arbejdspladser uanset funktionsforudsætninger, etablering af kommunale bo- og dagtilbud for borgere med særlige behov, udvikling af demokratiske beslutningsprocesser baseret på medborgerskab og frivillighed - diversitet og mangfoldighed, rekreative og skolemæssige tilbud for byens borgere, foreninger og institutioner.

I takt med at vi har udviklet og afprøvet forskellige løsninger, svar og modeller har vi gjort det der på nydansk hedder ”skaleret” vores løsninger, og inkluderet ikke bare beboerne i Andelssamfundet - men alle borgere i Hjortshøj i vores fællesskab. Det laboratorium som Andelssamfundet har været og fortsat er - er altså et åbent og inviterende fællesskab, og er i dag en generator af fællesskaber og lokale løsninger for borgerne i hele Hjortshøj. Mest kendt og synligt er Grøntsagsfællesskabet med mere end 100 deltagere, men der er på lignende vis landsbydrevne fællesskaber omkring købmandsbutik, fikseværksted, genbrugsbutik, systue, bageri, husdyrhold, kulturtilbud og en myriade af forskellige borgerarrangementer i en række fælleshuse.

Vi i Andelssamfundet, og mange i Hjortshøj, synes selv at landsbyfællesskabet omkring Andelssamfundet og landbruget er en succes. Mere end 1.150 protest-underskrifter og hvad der ligner et par hundrede engagerede høringssvar i temaplans-processen tyder for mig på det samme. Jeg tror også, at Aarhus Kommune som helhed synes det er en succes. I hvert fald har vi over årene modtaget langt over 100 delegationer med Aarhus Kommune i spidsen - dejlige besøg hvor vi begejstret har vist Århus’ gæster rundt på vores arealer og fortalt om hvad der har kunnet lade sig gøre, fordi vi borgere og I folkevalgte i Aarhus Kommune har haft et godt, tillidsfyldt og frodigt samarbejde. Vi ved at Aarhus Kommune på utallige konferencer med stolthed har anvendt Andelssamfundet og Hjortshøj som case på et vellykket partnerskab - senest især på det socialpædagogiske område. Lad det endelig fortsætte - vi synes der er meget at være stolte af - og meget mere vi kan nå sammen.

Og dermed er vi fremme ved den fejl jeg mener der må være sket. For hvor vi er vant til et meget tæt og tillidsfuldt partnerskab med Aarhus Kommune, så modtog vi for et par måneder siden et udkast til ”Temaplan for Arealer til alle boligtyper”, hvor der gemte sig en gedigen overraskelse. Af planen fremgår det, at der foreslås udtagelse af ca. 1/3 af det landbrugsareal der er så livsvigtig for alt hvad vi har lavet de sidste 30 år - i det tætte partnerskab mellem Århus Kommune, Andelssamfundet og Hjortshøj. Arealet er foreslået udtaget af Andelssamfundets landbrugsforpagtning for at lade marken bebygge med parcelhuse og andre boliger.

Men det må da være en fejl!?
Rundt om hele Aarhus står små og større lokalsamfund og trygler om at få lov til at udvikle boligområder og blive større. Det gør vi ikke i Hjortshøj. Læs underskriftsindsamlingen og læs høringssvarene. Vi ønsker ikke flere boliger i Hjortshøj - vi ønsker ikke at blive større. Og slet ikke med 3-400 boliger placeret for enden af en 3,5 meter smal blind vej. Og slet slet ikke på det landbrugsareal der er i dag er så vitalt for borgerne i Hjortshøj - for fællesskabet, for den sociale sammenhængskraft og identitet.

Aarhus Kommune dækker ca. 47.000 hektar - så, at der er peget på netop de 6 hektar der er så vigtige for landsbyfællesskabet i Hjortshøj, og som nu på 31. år udvikler lokale bæredygtige løsninger og svar på globale udfordringer - og som i et stærkt partnerskab med politikerne i Aarhus Kommune er med til at inspirere resten af verden - må da være en fejl?!

Så herfra skal blot lyde en opfordring til, hurtigst muligt, at få rettet fejlen, og få arealudlæggene på Andelssamfundets landbrugsforpagtning ud af temaplan og kommuneplan. - og gerne sammen med de øvrige planlagte arealudlæg i Hjortshøj. Fordel i stedet de nødvendige boligarealsudlæg til de lokalsamfund der så gerne vil have dem og kan få meget mere nytte og værdi af dem end os i Hjortshøj.

Og lad os så komme hurtigt videre. Vi skal fortsætte med at udvikle vores langvarige og stærke partnerskab - hvor vi i det begejstrende samarbejde mellem Jer folkevalgte, kommunens forvaltninger, borgerne i Hjortshøj og Andelssamfundet arbejder så enestående godt sammen om, at skabe de bedst mulige rammer for en fortsat bæredygtig samfundsudvikling, med udgangspunkt i landbrugsfællesskabet og borgerfællesskabet i Hjortshøj.

Vi er jo allerede godt i gang - så alt andet vil være som at skyde sig selv i gummistøvlen.

Med venlig hilsen
Peter Grønlund
Gammel Kirkevej 152
8530 Hjortshøj
Århus Kommune
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Grønlund

Indsendt

30/08/2021 23:30

Sagsnummer

HS5230750

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.