Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Skæring Forslag til alternativ beliggenhed samt kommentarer til HS8391694 fra Tækker Group

Skæring - Høringsvar til Temaplan

Man kan som borger undres over Temaplanen i sin helhed.
Vi har som skatteydere betalt dyrt for en letbane og alligevel vælger kommunen at byudviklingen skal foregå i oplandsbyer uden nævneværdig infrastruktur, hvor borgerne ofte har 2 biler pr. husstand .
Det virker som om kommunen har valgt at prioritere, at medtage forslag fra private investorer og bygherrer der tydeligt har valgt områder og jorder for profitmaksimering for dem selv samt jordejerne. Fremfor at følge kommunens egne ambitioner på klimaområdet og byudvikle i de stationsnære byer med højklasse kollektiv transport som letbanen.
Jeg mener derfor at planerne om at bygge flere parceller i Skæring bør droppes og henlægges til de stationsnære byer med letbanebetjening.

Dog har jeg følgende kommentarer og forslag vedr. projektet indeholdende 420 boliger i Skæring. Såfremt kommunen vælger at løbe fra egne grønne politik og alligevel gennemføre projektet , til trods for massiv modstand i lokalområdet

Forlag til alternativ beliggenhed .
Skæring består af 2 dele beliggende på hver sin sin side af Grenåvej. I dag er ca. 10-15 % af Skærings borgere bosatte på vestsiden af Grenåvej mens resten er bosatte på Østsiden af Grenåvej.
Nogle af de beboere der bor i den nye udstykning Vorrevangs Allé samt i de nye udstykninger Skæring Bæk etape I har udtalt, at de har en følelse af, at bo i en satellitby, og de ønsker en tættere tilknytning til det indre Skæring.

Ved at placere et nyt boligområde på den vestlige side af Grenåvej kunne man skabe mere liv,. Flere tilflyttere til et område betyder også at der vil komme daginstitutioner samt dagligvarebutikker i området. Det vil skabe den balance som Skæring har manglet, samt skabe liv og aktivitet i området vest for Grenåvej. Med en bro eller tunnel over / under Grenåvej for de bløde trafikanter, vil man kunne skabe en bedre sammenhæng imellem de to bydele og sikre en sikker forbindelse til Skæring Skole. For elever der vælger Sølyst Skolen findes der allerede nu en tunnel overfor Egå Havvej.
Området er stort og strækker sig helt fra Mejlbyvej til Grenåvej samt fra Egå Havvej til Egå Møllevej . Området vil derfor kunne udvikles i mange år frem.

Trafikmæssigt vil det også give bedre mening, da der forefindes lyskryds både ved Egå Havvej samt ved Toftegårdsvej, hvorfra man vil kunne skabe tilkørsel til Grenåvej uden at forstyrre herboende eller naturen med store gennemkørselsveje. For at skabe hurtig adgang til motorvejen kan der enten laves en forbindelse fra kvarteret til en udbygget Egå Møllevej, eller endnu bedre lave en tilkørsel bagud direkte til Mejlbyvej.

Efter sigende skulle der være lodsejere der er er villige til, at sælge jord til projektet og vi er vidende om, at der bliver indsendt et høringssvar i tråd med dette, hvor der præsenteres en gennemarbejdet plan for en bebyggelse der fint går i tråd med den allerede påbegyndte byudvikling på den vestlige side af Grenåvej. ( Skæring Bæk 1 og 2 samt Vorrevangs Allé.)
Dette vil jeg rigtig gerne støtte op om af flere grunde:

Borgerne i Skæring vil blive bedre fordelt over hele byens område, og det vil skabe den balance der har manglet i byen.

Der vil komme liv og udvikling i de allerede opførte boligkvarterer og følelsen af at bo i en satellitby vil forsvinde. Udviklingen vil være til glæde og gavn for alle borgere i Skæring.

Børnefamilier prioriterer natur og Miljø højt og denne løsning vil betyde, at man bevarer noget af Skærings dyrebare natur og der vil således findes smuk natur samt følelsen af åbent land på begge sider af Grenåvej . Hvilket er godt for sjæl og krop.

Området liger tættere på hurtigbusserne til Århus samt i cykelafstand fra letbanen i Hjortshøj og Lystrup ,dette vil spare CO2, hvilket går fint i tråd med kommunens egne grønne ambitioner samt mål for CO2 reduktion på 70 % i år 2030. Unge børnefamilier prioriterer miljøet højt og har en forventning om, at kommunen gør det samme.

Området er meget lettere at trafik betjene på en måde som er acceptabel for både tilflyttere samt herboende. Desuden vil man sikre at skolevejene i indre Skæring ikke bliver yderligere belastet af trafik.

Det forslag der er medtaget i Temaplanen vedr. opførelsen af 420 boliger i indre Skæring På den østlige side af Grenåvej vil påføre skatteborgerne en væsentlig regning ift. massive investeringer i trafikale løsninger og resultatet vil ifølge kommunens egen mobilitetsafdeling aldrig blive rigtig godt. Derfor anbefales det at kommunen lever op til Bünyamin Simseks løfte til borgerne om, at kommunen er åbne for alternativer , således at løftet ikke bare er tomme ord, og man faktisk vælger at læse og nøje overveje de indkomne konstruktive forslag.

Nyt høringssvar fra Tækker Group med forslag om en mangedobling af arealet til bebyggelse hvilket ændrer hele præmissen for projektet.
Til det har jeg følgende kommentarer:

Det føles desværre lidt som spildte kræfter at indsende ovenstående høringssvar efter at have erfaret følgende:
Tækker Group har d.d. indsendt endnu et forslag vedr. en massiv udbygning af Skæring som vil betyde en mangedobling af boligmassen i Skæring samt en omfartsvej fra Strandvangsvej og ud på Skovlundsvej/Grenåvej.
Udbygningen ligger b.la. i fredede naturområder og ville efterlade Skæring som et asfalteret mini Tilst med omfartsveje, trafik og butikker. Det er så massiv en ændring, at det vil ændre hele områdets karakter. Skæring vil ikke længere være et attraktivt sted at bo og udbygningen vil medføre, at man som borger må søge ud af kommunen f.eks til Syddjurs Kommune for at finde natur med rekreative områder samt åbent land i nærheden af Århus.
Projektet er så omfattende og massivt, at det også vil kræve, at der opføres en ny skole samt adskillige daginstitutioner,derudover vil området kræve tilgang af flere dagligvarebutikker, intet af dette er vi interesseret i.

Jeg henviser derfor stadig, fuld af håb, til projektet på den anden side af Grenåvej. Det ville være af en størrelse samt omfang der vil kunne rummes i lokalsamfundet samt kan opføres uden at være til stor gene for herboende samt naturen, men tværtimod vil projektet kunne udvikle Skæring på den rigtige måde i et område af byen, hvor udvikling faktisk er efterspurgt af herboende.


Den demokratiske proces

Det virker ærlig talt en smule søgt at Tækker sender et forslag i 11 time der fuldstændig ændrer præmissen for det i Temaplanens foreslåede projekt.

Af den grund vil jeg gerne tilslutte mig Høringssvarene fra Michael Bjerrum Ramsgaard samt Carsten Valentin jensen indsendt d.d.

Det er på tide at Aarhus Kommune melder åbent og ærligt ud, hvilket af Tækkers projekter vi skal forholde os til og hvis det er projektet indsendt d.d. Anmoder vi om en forlænget høringsperiode, så vi kan få en retfærdig responstid.
Det virker ærlig talt som om kommunen har tilsidesat enhver form for god forvaltningsskik i denne sag og det giver derfor nu pludselig bedre mening at Tækker Group allerede har opkøbt jord i det store foreslåede område.
Man kan undre og over hvem det egentlig er der træffer beslutningerne vedr. byplanlægning og lokalplaner i Skæring — er det Tækker Group og nogle lodsejere ? Eller er det kommunen og byrådet der følger god forvaltingsskik og praktiserer borgerindragelse og demokrati uden at lade sig besnære af penge og profit ? Det lugter langt væk af det første men jeg håber virkelig det er det sidste, for borgerne i Skæring og Århus samt i høj grad for demokratiets skyld.

Lige en kommentar til de politikere der stiller op i Skærings valgdistrikt ved kommunalvalget i november. Vil I være flinke at melde klart ud hvor I står i forhold til begge Tækkers forslag i Temaplanen samt udbygningen af ikke kun Skæring, men temaplanen generelt. ? Derudover vil jeg også gerne have jeres holdning til processen, som mildest talt har været uskøn set fra en Skæringborgers stol. Jeg ser frem til at høre fra jer, kommer meget gerne til et valgmøde i Skæring i nær fremtid .

Ser frem til at høre fra jer og til en konstruktiv og gennemsigtig proces herfra.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henriette Overgaard

Indsendt

31/08/2021 00:41

Sagsnummer

HS4328245

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.