Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Fortsat støtte til ny by vest for Malling

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup er helt med på at der skal være byudvikling i alle dele af kommunen. Vi har således støttet tanken om en ny by vest for Malling lige fra undfangelsen for over 10 år siden. Det er især denne del af planen, som vi vil kommentere her.

Dispositionsplan for ny by
Området vest for Oddervej har siden 2008 været udlagt som et såkaldt perspektivareal. Altså et område, hvor der på et tidspunkt kunne bygges huse. Det har hele tiden været planen at der skulle være tale om en ny by med alt hvad det indebærer. Og at der skulle laves en samlet disponeringsplan for hele området før den første skovl blev sat i jorden. Der skal således laves infrastruktur for både trafik og institutioner/forretningsliv inden man går i gang med nye udstykninger vest for Oddervej. Og man bør tage fat på etableringen af et kommende bycentrum i den nye by.
Dette krav er beskrevet i den mere formelle del af planen (side 86 - 310903BO), men i den indledende beskrivelse på side 56 er der en meget uønsket afvigelse. Her opfattes området blot som en udvidelse vestpå af Malling. Blandt andet med såkaldt nedbygning af Oddervej.

Oddervej skal bevares som omfartsvej
En ombygning af Oddervej til en bygade vil være en meget uheldig disposition. Men den er jo netop konstrueret som en omfartsvej for at lede trafikken mellem Odder og Aarhus uden om Malling og Beder. Det vil være helt utænkeligt at denne funktion skal opgives. Det er den vej, der bærer trafikken mellem Odder og Aarhus - herunder med bidrag fra og til Beder og Malling og på sigt også den nye by vest for Malling. Der bør således sikres en bræmme på vestsiden af Oddervej på omkring 100 meter uden byggeri for at markere at der er tale om to bysamfund og ligeledes som en beskyttelse mod trafikstøj.

Ønske om navnekonkurrence
Som noget af det allerførste bør der laves en navnekonkurrence, så den nye by kan få en identitet. Dette kan muligvis endog være med til at præge disponeringen af arealerne i den nye by.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup

Indsendt

31/08/2021 07:58

Sagsnummer

HS4701213

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.