Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Byudvikling, Harlev Syd

Høringssvaret er indsendt på vegne af jordejere på matrikel 6a Tåstrup By, Harlev, Jens Ove Sørensen og matrikel 16f Tåstrup By, Harlev, AlmenBo Aarhus.

Udviklingsområdet
I forlængelse af lokalplan 1150’s bebyggelsesplan, er det et ønske at et nyt boligområde med 2 mindre boligveje kobles på planens stamvej og stiforbindelser.

Området består af tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse eller rækkehuse mod øst og kompaktgrunde mod vest.

Udviklingsområdet vil fungere som en naturlig afrunding af Harlev By mod syd. Den eksisterende markvej og det nye regnvandsbassin vil understrege afslutningen ud mod det åbne landskab mod Tåstrup By mod syd og naturområdet omkring Lillering og Stjær Stensskov mod vest - og planen bevarer derved den brede åbne landskabskile der er mellem Harlev og Tåstrup.

Varierede boliger
Det er et ønske at området skal bestå af to boligtyper, som ligger som en naturlig forlængelse af de typer bebyggelse som er lokalplanlagt i LP 1150. Her er blandede
grundstørrelser og boligtyper, som appellerer til en bred skare af beboere.

Mod øst og Tåstrupvej, hvor der allerede er planlagt tæt-lav bebyggelse, forsættes med lignende bebyggelse som planmæssigt kobler sig på områdets grønne arealer og
stisystem.

Mod vest laves en boligvej med samme grønne udlæg som boligvejene nord for området. Her ønskes ca. 8 kompaktgrunde, som matcher de 16 kompaktgrunde der er
lokalplanlagt for i LP 1150.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

NODO Arkitekter

Indsendt

31/08/2021 08:54

Sagsnummer

HS8312391

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.