Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Idrætsfaciliteter i Solbjerg

Høringssvar – Arealer til alle boligtyper – Hørings-id H320
Dette høringssvar indgives på vegne af Solbjerg Idrætsforening og har til hensigt at belyse foreningens indstilling til det forslag som kommunen har fremlagt med henblik på yderligere udstykninger og byudvikling.
Vi har fra idrætsforeningens sideløbende gjort opmærksom på, at de nuværende idrætsfaciliteter ikke modsvarer det behov der er fra byens borgere ift. at dyrke foreningsidræt. Det gælder især børn og unge, men også seniorer som byen efterhånden huser en del af. Det er en generel udfordring, som vil forværres med yderligere borgere. Uden investeringer fra kommunal side til at styrke idrætsfaciliteterne i Solbjerg, kan vi ikke efterkomme den store efterspørgsel vi møder, hverken hos nuværende lokale borgere eller nye tilflyttere. Det skal understreges at Solbjerg allerede ligger markant over den målsætning kommunen selv har for borgere pr. idrætshal og gymnastiksal og dermed bør kommunen også være opmærksom på, at udbuddet i Solbjerg ikke kan efterkomme det behov som findes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Stence Louise Ravn

Indsendt

31/08/2021 09:07

Sagsnummer

HS0518628

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.