Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring - høringssvar mod Tækker Groups høringssvar

Nu er det lidt mere synligt for alle at planen hele tiden har været at udbygge i mindre bider og slutteligt overtage hele området. Tak fordi at I bekender kulør.

Kortene er på bordet. Så lad os få gang i en fair proces i stedet for at det skal foregå i det skjulte.

Investeringer skal der til for at der kan komme flere boliger til mennesker, men det behøver da ikke at gøres på bekostning af liv. Dyrelivet i Skæring. Hvorfor kan vi ikke bibeholde det lidt vilde natur vi har i Skæring. Se bl.a. listen her:

Flagermus - forskellige typer (totalt fredet)

Ræv

Rådyr

Hare

Røde egern

Sorte egern

Pindsvin

Husmår

Skovmår

IllerFirben

Vandsalamander - lille og stor

Spidssnudet frø

Butsnudet frø

Tudser

SnogKirkeugle

Andre uglearter

Spurvehøg

Duehøg

Vandrefalk

Loddenbenet musvåge

Musvåge

Havørne

Fiskehejre

Vibe

Lærke

Rødhals

Svale

Musvit

Solsorte

Gråspurv

Skovspurv

Gransanger

Vipstjert

Grønsisken

Gærdesmutte

Bogfinke

Dompap

Rødkælk

Blåmejse

Fuglekonge

Nattergal

Stær

Husskade

Skovskade

Råge

Fasan

Agerhøne

Gravand

Gråand

Gæs på træk

Prøv at se på en kommune som Silkeborg her værnes der om naturen i det bynære.
Hvad er målsætningen i Århus kommune - at nedlægge vild natur...

Udstyk byggegrundene på golde marker i stedet for. Her er naturen afviklet i forvejen. Og gå ikke efter hvor der er flest penge at hente ved at bygge på bekostning ag vild natur.
Ingen menneske hånd kan opgradere naturen. Det er derfor det hedder vild natur! Tækker Group må lidt længere ind mod byen i stedet for at prøve at sælge projektet ind med en opkvalificering af naturen. Langt største delen af ovennævnte liste vil forsvinde de tåler ikke mennesker tæt på.

Jeg håber ikke I sætter dyrenes liv på spil. Jeg forventer, at der med åbne øjne enten tilvælges at bibeholde det lidt natur, der er tilbage i Skæring eller man aktivt vælger det fra og stå ved den beslutning. Der findes, efter min mening, ingen mellemting.

Jeg er interesseret i at få klarlagt lovgivningen omkring dette projekt - kan man udvide projektets omfang under en høring?

Er Tækker Groups høringssvar blot en servicemeddelelse som kommunen skulle have stået for?

Hvad er pointen med proceduren omkring høringssvar?

Jeg tilslutter mig den store mængde af høringssvar mod dette projekt.
Vi kan gerne tage en afstemning her ude i området. Det er vi jo blevet udsat for før så hvorfor ikke igen.... Jeg er overbevist om, at den planlagte placering vil blive nedstemt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anette Reese

Indsendt

31/08/2021 10:07

Sagsnummer

HS5100708

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.