Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Solbjerg – behov for flere seniorboliger – ikke for flere udstykninger til børnefamilier

I løbet af de sidste 20 år er der flyttet mange børnefamilier til Solbjerg, fordi Århus kommune har solgt grunde i store udstykninger. Denne befolkningstilvækst har generelt gavnet byen. Der er kommet flere dagligvarebutikker, et større udbud af idrætsgrene, fitnesscenter mv. Et større befolkningsgrundlag giver bedre muligheder for afholdelse af diverse arrangementer. Biblioteket kan bevares, når der er flere brugere. På sigt kan vi også håbe på bedre og hyppigere busforbindelser, når flere indbyggere vil benytte sig af den offentlige transport osv. Der er derfor mange fordele ved, at Solbjerg vokser i indbyggertal.
Da det dog hovedsageligt er børnefamilier, der er flyttet til byen, er der kommet et stort pres på de eksisterende faciliteter. Solbjergskolen kan ikke rumme flere elever, så en udbygning er på vej. Den vil dog dårligt kunne rumme de elever, der allerede bor i Solbjerg. Daginstitutionerne er fyldt, så forældre er tvunget til at få passet deres børn i andre byer. Idrætsfaciliteterne har i årevis været under maksimalt pres, uden at Århus kommune har opprioriteret at udbygge dem. Derfor har Solbjerg ikke længere plads til flere børnefamilier.
Fokus bør i stedet rettes mod at skabe en afbalanceret by med plads til alle generationer, så man også som ældre kan blive boende i Solbjerg. Tæt på Solbjergs dejlige natur og det netværk, man har bygget op igennem mange år i byen.
Der bor mange midaldrende og ældre borgere i parcelhuse i Solbjerg. Dette skyldes, at seniorboliger er nærmest ikke-eksisterende i byen. Næsten alle nyopførte boliger i Solbjerg, leje- som ejerboliger, er henvendt til børnefamilier. Derfor bliver man som ældre borger tvunget til at blive boende i sit parcelhus – eller flytte fra byen til de større byer tæt på, hvis man ønsker en mindre ejerbolig på en lille grund.
I rapporten nævnes Generationsbyen, hvor der skabes en by, som kan rumme flere af livets faser – og de skiftende behov, der følger med. Dette er en rigtig god og relevant vision, som man netop bør holde for øje, når der fremadrettet skal bygges nye boliger i Solbjerg. Mange ældre i parcelhuse holder af at eje deres eget hus; de vil blot gerne skifte til et mindre hus på en lille grund. Dette behov bør opfyldes i en eventuel ny udstykning. F.eks. ved at bygge kædehuse på små grunde og i ét plan.
Rapporten nævner også Delebyer, hvor rammerne skabes til et boligliv med fællesskabet i centrum. Denne vision henvender sig bl.a. til aktive seniorer, der ønsker at være en del af et aktivt fællesskab. Dette behov kunne opfyldes ved at bygge seniorbofællesskaber i natur-skønne omgivelser med fælleshus, gæsteværelser mv., som de f.eks. har haft succes med i Horsens (Sundbakken mv.).
Når seniorerne får mulighed for at flytte i noget mindre, kommer der parcelhuse til salg til børnefamilier inde fra Århus – huse, der ligger på attraktive beliggenheder tæt på skole og idrætsfaciliteter. Dette er også en måde, hvorpå kommunen kan sikre, at familier bliver i Århus Kommune. Ikke alle ønsker at bygge nyt.
Hvis der derfor kommer en ny udstykning ved Solbjerg mose, bør alle generationer tænkes ind i projektet, så byen kan blive mere afbalanceret - samtidig med, at idrætsfaciliteterne udvides, så deres kapacitet kan passe til det nuværende og kommende antal indbyggere (yngre som ældre) i Solbjerg.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth Overgaard

Indsendt

31/08/2021 10:34

Sagsnummer

HS5388423

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.