Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Ønskede ændringer til rammeområde 210601BO ved Jegstrupvej, Tranbjerg

Rammeområdet 210601BO i den kommende kommuneplanramme er placeret vest for Tranbjerg og nord for den nye Beder Bering vej. Vores interesse er særligt for den sydøstlige del af rammen, hvor vi ønsker at udvide rammen mod syd og mod øst. Derudover ønsker vi muligheden for kompaktgrunde i rammen.

Ønskede ændringer:
Udvidelse af rammeområdet
• Vi ønsker at udnytte det restareal som opstår mod syd mellem rammeområdet og Beder-Bering vejen, så den fremtidige bebyggelse kommer til at følge landskabets kurver.
• Dele af det sydlige areal vil gå til at etablere en støjvold, der skærmer bebyggelsen for støj fra vejen. Støjvolden etableres med jord fra området, så mindre skal køres væk.
• Ifølge regnvandsdisponeringsplanen fra Århus kommunen vil mange af de kommende regnvandsbassiner ligge inden for den sydøstlige del af rammen. Der er i forvejen flere søer i området, og det ønskes derfor udvidet så der er bedre plads til boliger.
• Området ønskes udvidet mod øst, da det med det kommende regnvandsbassin nord og den eksisterende sø syd for bliver et rigtig attraktivt boligområde.

Kompaktgrunde
• Kompaktgrunde er mindre grunde med fritlæggende boliger i 1 plan. Grundtypen er ikke nævnt i temaplanen, men har vist sig at være attraktiv både i Århus kommune og i de omkringliggende og vil være med til at give variation i området.

I det følgende/vedhæftede materiale uddybes ønsker og tanker for
området.

Indsendt på vegne af:
Grundejere i området
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

NODO Arkitekter

Indsendt

31/08/2021 11:08

Sagsnummer

HS9063251

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.