Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Bevar Skærings grønne natur og dyrelivet

Høringssvar
Bevar Skærings grønne natur og dyrelivet

Det der gør mig allermest ked af det ved Temaplanen "Arealer til alle boligtyper", er den måde, man vil plastre store områder til med boliger. Jeg kan betvivle, om Aarhus har brug for det, og om det reelt set afhjælper det problem (at imødekomme efterspørgsel), som Magistrat for Teknik og Miljø har identificeret som behov og baggrund for planen.
Når man udlægger store områder, som i dag er marker, moser, enge, krat, rabatter eller vandløb, til boliger, så presser man dyreliv og natur på en måde, som ikke kan gøres om.

Skærings særkende er den grønne natur og det medfølgende dyreliv – både på marker, skove, enge og ved havet. Ved tilbygning og belastning af disse områder, så nedprioriterer man som kommune naturen – uanset andre tiltag og initiativer, som kun får til formål at gøre bod for de konsekvenser, som f.eks. Temaplanen forårsager.

Skærings grønne natur og dyreliv er til stor glæde for mange: Vuggestuer, børnehave, skoler, samt borgere, motionister og besøgende. Øges presset på området i form af trafik og højere grad af tæt bebyggelse, så mister man samtidig udsyn, naturens ro og dyrenes særegenheder, som på en meget ikke-kvantificerbar måde beriger områdets beboere betydeligt i hverdagslivet.

Senest under Covid-19 lockdowns har man i hele Danmark set hvor stor betydning naturen faktisk har for menneskers trivsel og dagligliv. Jeg mener, at man har glemt disse aspekter i Temaplanen.

Derfor finder jeg Temaplanen uambitiøs og ikke særligt visionær på hverken naturens eller borgernes vegne. Det er ikke særligt fremadskuende for udviklingen af Aarhus, ikke at prioritere bæredygtighed, bevarelse af grøn natur og hensyntagen til det lokale dyreliv (som for det foreslåede område i Skæring tæller mindst 50 forskellige arter + insekter).

Jeg tror, at hvis Aarhus Kommune skal have velfungerende lokalsamfund, så skal der tages hensyn til lokalområders særegne kendetegn, hvilket jeg vil opfordre til at tænke ind i det videre arbejde.

Således anført af Michael Breum Ramsgaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Breum Ramsgaard

Indsendt

31/08/2021 11:13

Sagsnummer

HS4744394

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.