Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Udbygning Mårslet

Der er flere gode argumenter for at tilslutte sig planerne for udbygning af Mårslet nord fo byen, da jeg mener det løser flere udfordringer:
1) Der er behov for boliger i Aarhus og herunder Mårslet. Grund- og huspriserne er høje og førstegangskøbere har svært ved at etablere sig. Området bliver mere og mere forbeholdt ældre "velhavere". En del nuværende beboere vil finde det attraktivt at bytte deres nuværende hus med en ny bolig og derved skabe plads til nye tilflyttere i den ældre, lidt billigere bolig.
2) De fremtidige udfordringer med bortskaffelse af overfladevand kan løses effektivt ved dels via en "grøn kile" at bruge afledning via slugten mod øst og mod Hørret skov; og dels mod vest, nord for Frøkærparken hvor en afledning mod Giber å forekommer naturlig og hvor der kan etableres reservoir. Der etableres samtidigt bedre passage for vildt og faunadyr. Der findes stor set ikke rekrative "grønne" områder nord for Mårslet, der er idag landbrugsjord. Dette vil kunne etableres både mod øst mod Hørret skov og mod vest, nord for frøkærparken mod Giber å.
3) En nordlig omfartsvej med tilslutning til Beder-bering vejen er en absolut nødvendighed således at trafikken i Mårslet by kan aflastes. Linieføringen af denne skal naturligvis placeres i god afstand fra bebyggelse, både i det nye område men også nord for Frøkærparken.

De betænkeligheder som jeg kan have, omfatter dels arelet nord for frøkærparken op til en ny vej; dette område bør ikke udlægges til boliger, men netop et grønt og rekreativt område.
Man kan også overvejer om det østligste dels af den nye udstykning, mellem Jelshøjvej og Hørretvej, skal udelades, eller måske kun delvist medtages. Området er en skråning og en udnyttelse af den østligste del som et grønt område med f.eks. sti forbindelse til den østgående "grønne kile" bør overvejes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Claus Bundgaard Nielsen

Indsendt

31/08/2021 12:10

Sagsnummer

HS0610079

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.