Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

LØS: Nej til inddragelse af økologisk landbrugsjord i Andelssamfundet

Høringssvar fra Landsforeningen for Økosamfund:
’Temaplan: Arealer til alle boligtyper’

Dette høringssvar afgives på vegne af foreningen Landsforeningen for Økosamfund (LØS). LØS protesterer mod temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj.

Det er LØS’ overbevisning, at hvis vi skal leve bæredygtigt og lettere på vores klode i det 21. årh., er det nødvendigt, at vi bosætter os mere bæredygtigt. Andelssamfundet i Hjortshøj har gennem de sidste 30 år dagligt praktiseret denne mission.

VÆRDIFULD ERFARING I BÆREDYGTIG LEVEVIS:
Andelssamfundet er et unikt økosamfund i Danmark. Både fordi det har eksisteret gennem fire årtier, og fordi det er blandt de allerstørste økosamfund i Danmark med dens ca. 300 beboere. Det har gjort, at de har opbygget værdifuld erfaring inden for bæredygtig levevis, som mange andre økosamfund, grønne organisationer, virksomheder og civilsamfund kan trække på. Det har stor betydning at have steder som Andelssamfundet, der går forrest i den grønne omstilling og gør deres hverdag til et eksperiment i, hvordan vi danskere kan leve mere bæredygtigt.

TEMAPLANFORSLAGETS AREALUDLÆG TRUER ANDELSSAMFUNDETS AKTIVITETER
En vigtig del af Andelssamfundets aktiviteter er landbrugsjorden, hvor der eksperimenteres med forskellige økologiske dyrkningsformer, Vild med Vilje (projekt i biodiversitet), formidling til skoleklasser (”Økologisk Skolegård”), grøntsagsfællesskab, etablering af vandrestier og rekreative områder – og meget mere.

Med temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj er disse aktiviteter stærkt truede. Det vil ikke kun gå ud over beboerne i Andelssamfundet og det tilknyttede kommunale bo- og dagtilbud for borgere med særlige behov. Andelssamfundet har altid været stærkt integreret med det omkringliggende lokalsamfund, så også de mange både børn og voksne i lokalområdet, som dagligt benytter sig af disse aktiviteter ville kunne mærke konsekvensen af indhugget i landbrugsjorden.

VIGTIGHEDEN I AT VÆRNE OM DEM, SOM GÅR FORREST I DEN GRØNNE OMSTILLING
I Danmark kan vi noget helt særligt. Vi er nemlig det land i verden, der har allerflest økosamfund per indbygger. Det kan vi godt være stolte af. Økosamfund som Andelssamfundet er små eksperimentarier i, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt. Med deres aktiviteter gør de sig værdifulde erfaringer, som resten af samfundet og vores beslutningstagere kan trække på i arbejdet for en grøn omstilling. Det er vigtigt, at vi værner om disse steder. Og det flugter også med Aarhus Kommunes klimaplan.

LØS henstiller derfor til, at de anviste arealer til fremtidig boligbebyggelse i Hjortshøj udtages af Temaplanen; at der ikke inddrages yderligere arealer til bebyggelse, og at de foreslåede 6 hektar tages ud af Temaplanen ’Arealer til alle boligtyper’.

- Bestyrelsen i Landsforeningen for Økosamfund
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Alexandra Hasdorf

Indsendt

31/08/2021 12:21

Sagsnummer

HS2240360

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.