Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Undgå udstykning direkte op af bevaringsværdigt landskab ved Mårslet

Hørret, 30. august 2021

Høringssvar til Temaplan – Alle boligtyper

Undgå udstykning direkte op ad bevaringsværdigt landskab ved Mårslet

Jeg vil generelt fraråde udstykning til boligområde nord for Mårslet (320120BO og 320121BO) af samme årsager, som har været beskrevet i andre høringssvar: Udstykningen ”æder” den grønne korridor mellem Tranbjerg og Mårslet, der er ikke plads til så mange nye børn på Mårslet skole, og udstykningen kan ikke undgå at give trafikale problemer. Jeg er opmærksom på, at en del borgere i høringssvar anbefaler udstykningen, bl.a. fordi de gerne selv vil have en bolig i området, eller fordi de ønsker flere indbyggere i Mårslet. Det er forståeligt, men løser desværre ikke ovenstående problemer.

Hvis byrådet fortsat ønsker boliger nord for Mårslet, vil jeg kraftigt henstille til, at området mel-lem Hørretvej og Jelshøjvej (320121BO) tages ud af planen. Arealet ligger direkte op ad beva-ringsværdigt landskab, og mod Hørretvej henligger arealet i dag udyrket med krat og grøn bevoksning, hvorved der dels er en smuk indkørsel til Mårslet, dels skabes en god overgang til det beva-ringsværdige landskab på den anden side af Hørretvej.

Forvaltningen er selv opmærksom på dette og skriver på s. 54 i Temaplan – Alle boligtyper, at der ”skal være opmærksomhed på tilpasning af kommende boligbebyggelser mod kulturmiljøet”.
I praksis vil det være vanskeligt at definere og efterfølgende håndhæve ”tilpasning mod kulturmiljøet”, og dette taler i sig selv for at tage dette område ud af planen.

Hvis området mellem Hørretvej og Jelshøjvej bebygges, vil Mårslet desuden nærme sig det bevaringsværdige landsbymiljø i Hørret. Desuden vil vejadgang fra Hørretvej (som sandsynligvis vil kræve en rundkørsel) i sig selv forstyrre det bevaringsværdige kulturlandskab.

Da det fremgår af høringssvar, at ejerne af den del af dette område slet ikke ønsker området udlagt til boliger, virker det oplagt at reducere det planlagte boligareal ved Mårslet.

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen, Højballevej 11, 8320 Mårslet
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Pallesen

Indsendt

31/08/2021 12:54

Sagsnummer

HS3540093

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.