Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Udfyldningsarealerne i Skæring til byzone.

På vegne af Peter Sommer Nielsen og Niels Sommer Nielsen, jf. vedlagte fuldmagt, anmodes hermed om ændring af udfyldningsarealerne i Skæring til byzone. Arealerne er stort set omgivet af eksisterende helårsbeboelser og bebyggelse af arealerne vil således indebære den huldudfyldning, der er i overensstemmelse med planlovens principper om byudvikling indefra og ud.

Arealerne er forsynet med kloak, adgang til veje, nemlig Strandvangsvej og Skæring Havvej, stier og fjernvarmetilslutning. I relation til færdsel vil der ikke ske belastning af Skæring Hedevej, da trafikken vil blive ledt enten af Skæring Havvej eller Skæring Strandvej. Desuden er der fin infrastruktur med busforbindelse og stoppesteder to steder i tilknytning til arealet. Der er sikre stiforbindelser til skolen via skolebro over Skæring Havvej, således skolebørn ikke skal krydse trafikerede veje på vej til Skæring skole.

Det bemærkes at arealet på matr. 21gg, beliggende sydvest for Skæring Havvej, er fredet og dermed sikrer natur og åbenhed i landskabet.

Vi vil gerne, sammen med bygherre, indlede en dialog og et samarbejde med Aarhus Kommune om udvikling af arealerne.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Esben Kirk Sommer

Indsendt

31/08/2021 15:23

Sagsnummer

HS7346215

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.