Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Mårslet, nej tak til 220 nye boliger ved Tranbjerggård

Vi gør hermed indsigelse mod udstykning af yderligere 220 boliger i Mårslet. Det er der tre grunde til.

1) Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune har i et høringssvar advaret om, at det foreslåede byggeri vil medføre manglende kapacitet på Mårslet Skole. Skolen er i forvejen stor og betjener i dag 817 børn, med 27-28 elever i klasserne på flere årgange. Herudover fremhæver forvaltningen, at en skole først kan få penge til at udvide EFTER at behovet er opstået. Hvis de forslåede 220 boliger vedtages (oveni de allerede vedtagne 200-250 boliger) vil der opstå en underskudskapacitet på Mårslet Skole. I følge forvaltningens oplysninger, vil denne være vedvarende i en årrække, indtil der bliver bygget ud.

2 ) Vedtagelsen af den forslåede temaplan vil kun forværre de eksisterende problemer med trafikafviklingen ved skolen og bymidten. Der opstår allerede nu mange farlige situationer i morgentrafikken, og det trafikale kaos vil kun forværres ved yderligere nybyggeri. Da der ikke eksisterer en cykelsti langs Obstrupvej, hvor skolen er beliggende, tør mange forældre ikke lade børnene cykle, hvorfor de transporteres i bil. Dette har flere gange tidligere været debatteret, uden at der er kommet en løsning på problemerne. Dette skal løses INDEN forslaget kan gennemføres. Yderligere vil en omfartsvej rundt om byen, fx i form af Fællesrådets foreslåede ”ringvej” ikke løse ovenstående problemer. Flertallet af tilflytterne vil fortsat skulle aflevere og hente børn på skolen og i institutionerne, der også er placeret i midtbyen. Den foreslåede vej nord om Tranbjerggård med forbindelse til Beder/Bering vejen vil desuden være en omkostningstung affære, da den skal krydse Letbanens spor.

3) Det foreslåede byggeri ved Tranbjerggård er placeret alt for tæt på det bevaringsværdige landskab mellem Mårslet, Hørret Skov og Holme Bjerge. Området med marker, åbne vidder og smuk natur kendetegner Mårslet og bør bevares. Da landsbyen Mårslet i forvejen er vokset med tæt på 40% de seneste 20 år, er det nu på tide at der findes andre og mere innovative løsninger!

Med venlig hilsen
Lars og Tina Wang Vedelø
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tina Wang Vedelø

Indsendt

31/08/2021 15:44

Sagsnummer

HS2508339

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.