Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Nyt bysamfund i Kolt - Hasselager

På vegne af ALBOA, Fabulas, lodsejere og TMP-ARKITEKTUR anmodes der om at inddrage
matriklerne 2o, 2z, samt delvist 3r og 11c til byudvikling.

I et samarbejde mellem ALBOA, lodsejere, TMP Arkitektur og Fabulas, ønskes at præsentere et banebrydende projekt, der kan være med til at styrke den igangværende innovative og grønne byudvikling i Aarhus, samt understrege intentionerne vedr. blandede boligtyper, i kommunens ambitiøse tillæg arealer for alle boligtyper. Et projekt som i sin helhed vil være med til at skabe en ny identitet til hele nærområdet og løfte Kolt Hasselager.

Projektet søger at bidrage til et velfungerende lokalsamfund og byudviklingen i de fritliggende bysamfund. Desuden imødekommes et politisk ønske om at etablere almene
seniorbofællesskaber og dermed afprøve de for nyligt vedtagne retningslinjer for etablering og drift af disse.

Projektets hensigt er at imødekomme ønskerne for fremtidens byudvikling i Aarhus
kommune. Det tager udgangspunkt i forslag til temaplanens visioner, hvor man ønsker at
gå forrest med den grønne omstilling, skabe boliger for alle og holdbare nabolag på den
lange bane når det kommer til trivsel og velvære hos befolkningen. Vi præsenterer derfor
et projekt, der har særligt fokus på blandet beboersammensætning, forskellige ejerformer,
fællesskab, bæredygtighed og inddragelse af naturen i bebyggelsen.

Projektet indebærer:
• Et eksploratorium for senior- og generationsbofællesskaber
• Varierende boligformer: eje/leje/andel/almen
• Regnvandsløsninger
• Varierende boligstørrelser: 1-2-3-4 værelser, tiny houses & parcelhusgrunde
• Træbyggeri & grønne tiltag
• Mere natur i byerne og hverdagen
• Fælleshuse til at danne fællesskaber i nabolaget

Projektet er fremlagt for Tilsynet for almene boliger, hvor der var positiv tilkendegivelse
for principperne i planen og opbakning til de almene boliger.

Fabulas og ALBOA indgår meget gerne i en dialog om projektet og dets omfang om nødvendigt, og håber at høre fra Kommuneplanafdelingen i den anledning.

Med venlig hilsen

Michael Eberhard
Fabulas

Niels Eilersgaard
ALBOA
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Eilersgaard

Indsendt

31/08/2021 15:55

Sagsnummer

HS0418858

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.