Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Hjortshøj: Udstykningerne vil ødelægge byens helt særlige positive ånd og værdifulde arealer

Den udstykning af byggegrunde, som man overvejer at gennemføre i Hjortshøj, vil lægge et stort pres på lokalsamfundet, byens daginstitutioner og en i forvejen meget presset infrastruktur. Dette vil formegentlig også gøre gældende nogle af de andre steder i kommunen, hvor man vil udstykke byggegrunde.

Men i Hjortshøj vil de planlagte udstykninger med høj sandsynlighed medføre yderligere uoprettelige skader oveni, hvis de gennemføres. Derfor gør jeg store indsigelser mod, at de planlagte udstykninger i Hjortshøj gøres til en realitet. Begrundelserne uddybes nedenfor.

Hjortshøj er gennemsyret af en helt særlig positiv mentalitet med elementer som fx særlig stor rummelighed og respekt for forskelligheder, inkluderende fællesskaber og hjælpsomhed. Når man færdes i byen, er det almindeligt, at man hilser eller smiler til folk uanset, om man kender dem eller ej. Også på byens facebookside kan den omtalte Mentalitet mærkes. Man får hurtigt hjælp, hvis man fx ønsker at leje en bagageboks, har brug for et lift eller éns bil ikke vil starte. Dette er blot et par eksempler på Hjortshøjs positive ånd. Jeg har ikke hørt en lignende positive mentalitet andre steder i Aarhus Kommune, ej heller andre steder faktisk.

Jeg vil vove den påstand, at denne positive ånd og sammenhængskraft er unik for Hjortshøj, og at den får uhyre svære betingelser – måske endda helt umulige betingelser, hvis byen får flere indbyggere. Hjortshøj kan simpelthen ikke tåle at blive større. Da en sådan hjælpsom og inkluderende kultur mig bekendt ikke findes andre steder i kommunen, vil de planlagte udstykninger i Hjorthøj få større og mere vidtrækkende negative konsekvenser her, end hvis man placerede udstykningerne andre steder.

Det samme gælder et andet lige så vigtigt aspekt nemlig, værdien af brugen af de arealer, man overvejer at udlægge til byggegrunde. Arealerne anvendes pt. af Andelssamfundet til økologisk landbrug, hvilket mig bekendt udgør en vigtig grundpille i hele Andelssamfundets virke.

Desuden udgør arealerne et uundværligt rekreativt område for rigtig mange i byen. Min familie og jeg færdes der mange gange om ugen, og vi møder så godt som altid andre, der ligeledes nyder området. Der er stier og bænke, der vedligeholdes af frivillige kræfter. Der er en smuk udsigt ud over bugten og fraværet af motortrafik giver en ro og også tryghed for familier med mindre børn. Desuden er vi så heldige, at vi kan få lov at nyde Andelssamfundets dyr. Deres ”klappe-glade” geder er en attraktion for mange børnefamilier inklusive min egen, og gedernes fold er ofte et mødested for folk i byen.

Som sagt er der meget stor risiko for at de planlagte udstykninger i Hjortshøj vil få meget store negative konsekvenser, og jeg opfordrer hermed på det kraftigste til, at de skrinlægges.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Maria Østerbye

Indsendt

31/08/2021 16:23

Sagsnummer

HS5655372

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.