Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

I Lisbjerg er vi helt og aldeles enige i temaplanens intentioner og imødekommer udviklingen med åbne arme

(Høringssvar også vedlagt som pdf)

I Lisbjerg er vi helt og aldeles enige i temaplanens intentioner og imødekommer udviklingen med åbne arme

Se afsendere af høringssvaret nederst i brevet

I Lisbjerg har vi skov, eng og luft, samtidig med at vi bor tæt på byen. Vi er fornemt betjent af både letbane, supercykelsti og direkte adgang til motorvejsnettet. Og så har vi gode daginstitutioner, en ny-udbygget skole med lækker madordning og masser af plads til nye legekammerater de kommende år. De gode rammer vil vi gerne dele med de mange kommende nye beboere, og samtidig vil vi gerne sikre at både de nuværende og de kommende beboere får mulighed for at blive her, når deres livsituation ændres.
Her i byen kan vi fuldt ud genkende den vurdering, der ligger til grund for temaplanens højere prioritering af fritliggende boliger.
Som byudviklingszone kan vi mærke, hvordan den nuværende helhedsplan for Lisbjerg som sådan og kommunens hidtidige strategi i det hele taget har som konsekvens, at mange (og ikke mindst børnefamilier) kun kortvarigt er bosat i Lisbjerg på trods af deres ønske om at blive boende i lokalområdet.
Det sker blandt andet, fordi boligmassen i Lisbjerg ikke er sammenhængende. Der er boliger til singlen, parret med 1-2 helt små børn og til de ældre med nu voksne børn. Mens der er stor mangel på boliger til familierne med de større børn eller 3-4 børn. Mange vil dertil gerne eje deres bolig, hvilket aktuelt er svært, tæt på umuligt, i Lisbjerg.
Den nuværende og den kommende boligmasse i Lisbjerg er ikke gearet til, at småbørnsfamilier kan planlægge efter at bytte rækkehus eller lejlighed ud med en større enhed, når behovet opstår, hvorfor mange vælger at flytte, inden familien ”gror til”, som for de fleste er i forbindelse med børnenes skolestart.
Det resulterer blandt andet i, at byens ganske nye folkeskole (2007) trods et godt ry og glimrende faciliteter år efter år kæmper med et faldende elevtal - og det mens skolen netop er blevet udbygget og mere end halvdelen af skolens elever allerede kommer fra de omkringliggende skoledistrikter (!).
Også i daginstitutionerne mærker man ”blødningen” ved, at man byder flere små børn velkomne, end man afleverer i skolen. Uden statistik belæg føler vi os i Lisbjerg overbeviste om, at vurderingen i temaplanen af, at ”5-15% af de fraflyttede 30-66-årige kunne have været fastholdt i Aarhus Kommune ved et større og attraktivt udbud af byggegrunde” (s. 8) vil være lavt sat, hvis det dækkede Lisbjerg alene.
På den baggrund mener vi, at det ikke blot er en oplagt prioritet at øremærke større arealer i den eksisterende udviklingszone i Lisbjerg til fritliggende boliger, vi vil desuden opfordre til, at det prioriteres hurtigst muligt.
Fritliggende boliger er, som nævnt, allerede en mangelvare i Lisbjerg, og om få år vil det være et akut problem, hvis ikke der kommer en balance i boligbyggeriet. Cirka 100 lejeboliger er opført de seneste år, et par hundrede er pt. under opførsel, mens der byggemodnes til mindst lige så mange (+ ca. 50 andelsboliger). Til sammenligning er der blot opført syv nye fritliggende boliger i Lisbjerg siden starten af 00’erne - uden yderligere i sigte overhovedet.
I tillæg til de fritliggende boliger på nye arealer er vi i Lisbjerg også optaget af muligheden for at udstykke enkeltparceller af mere tæt karakter indenfor udviklingsplanen etape 1 i tråd med temaplanens tanker om nye boligtyper i krydsfeltet mellem fritliggende boliger og etageboliger. Fordi håbet selvfølgelig er, at nye enkeltudstykninger – fritliggende eller ej – vil blive til ejerboliger og større boliger, som er det, vi mangler for at få en bedre balance i Lisbjergs boligsammensætning.
Hos underskrivende her og lokalsamfundet som sådan er der for nuværende en stærk bekymring for, at lejebolig på lejebolig under opførsel og på tegnebrættet - de fleste relativt små enheder - ikke tilgodeser netop gruppen 30-66-årige, som ofte vil være det vigtigste kit i et velfungerende lokalsamfund. Vi hilser af den grund den potentielle korrektion af helhedsplanen for Lisbjerg mere end velkommen.
Hvis temaplanens fokus på ”den blandede by” skal ihukommes, hvilket vi i kredsen her også bifalder, er de fritliggende boliger dertil præcis den ingrediens den nuværende udviklingsplan for Lisbjerg så eklatant mangler. I øvrigt i modsætning til mange af de andre udpegede områder i oplandsbyer, der i forvejen er domineret af parcelhusområder.

Arealer øremærket fritliggende boliger i Lisbjerg:
• Bidrager til kommunens visioner om den blandede by
• Vil generelt være eftertragtet i byen
• Kan være nøglen til, at en glimrende folkeskole kan udnytte sit potentiale
• Vil sandsynligvis være afgørende for, at et velfungerende lokalsamfund forbliver velfungerende
• Bør af alle disse grunde prioriteres hellere før end siden

I Lisbjerg ser vi således frem til at samarbejde med kommunen om at realisere temaplanens intentioner i vores lokalområde. Og gerne snarest muligt, tak.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christopher Bering Baden

Indsendt

31/08/2021 17:49

Sagsnummer

HS6742839

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.