Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring - Indsigelse mod Tækker Groups og andre lodsejeres høringssvar.

Tækker Group og andre lodsejeres forslag om at bebygge/udvikle hele området er radikalt anderledes og langt større i forhold til det, der pt. er høringsrunde på i den foreslåede Temaplan.

HVIS Aarhus Kommune overhovedet overvejer dette forslag, mener jeg det som minimum kræver en ny. offentlig runde i det politiske system – byråd, teknisk udvalg etc..
Et så for området indgribende projekt bør som minimum kræve borgerinddragelse, dialogmøder med os i området og naturligvis en særskilt høringsrunde, hvis det skulle komme så vidt.

Tækker Groups og andre lodsejeres forslag er desuden efter min mening i direkte modstrid med Aarhus Kommunes anden temaplan, nemlig den Grønne temaplan, hvor bynær natur står højt på prioriteringslisten. Hvorfor bebygge store arealer med bevoksning, engdrag m.m. – der vil gå store mængder træer, buske og vandhuler tabt, så jeg har svært ved at se hvordan forslaget skulle understøtte naturen og FREMME biodiversiteten ?
Der henvises i oplægget til ”biokorridorer”, som formentlig ikke vil være andet end stisystemer for gående og cyklende – det er absurd at forstille sig, at dyr, fugle og insekter kan trives i en ”biokorridor”. Måske overfortolker jeg, men det er ikke forklaret i materialet hvad der konkret er tænkt.

I Tækker Group og andre lodsejeres forslag er planlægges en ret omfattende infrastrukturændring – ny stor vej tværs gennem området, eventuelt flytte et lyskryds etc. – jeg vil i den sammenhæng gerne vide, om det er Tækker Group og andre lodsejere, som betaler for dette – skulle det blive aktuelt – eller er det os skatteydere?
I øvrigt tænker jeg, at det er alt andet end hensigtsmæssigt at lede mere trafik via Standvangsvej/Plantagevej.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth S. Nielsen

Indsendt

31/08/2021 17:57

Sagsnummer

HS3763568

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.