Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Høringssvar til forslag i andet høringssvar om arealerne omkring Egå Kirke, Gl. Egå

Menighedsrådet ved Egå Kirke vil gerne afgive høringssvar til forslaget i høringssvar HS6005299 fra Børge Sørensen, der repræsenterer Skagbs-Set-Up IVS omkring et forslag om udlægning af privat jordareal matr. nr. 12a, Egå By, Egå til et boligprojekt kaldet ”SeniorBo”.

Menighedsrådet ser ikke, at Seniorbo-projektet kan inddrages i temaplanen ”Arealer til alle boligtyper”.

Der er flere begrundelser:
Den meget gennemarbejdede lokalplan 985 vedtaget i byrådet i 2016 definerer Gl. Egå som et fritliggende byområde i den nordøstlige del af Aarhus.
Lokalplanen har bl.a. til formål at Gl. Egås karakter, som fritliggende byområde i landskabet og landsbyens karakteristiske helhedstræk, bevares.
Lokalplanen skaber kun mulighed for en begrænset udvikling i den eksisterende landsby.
Lokalplanen skal sikre bevaring af karakteristiske dele af landsbymiljøet og den bebyggelse, der er af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi.
Lokalplanen fremhæver arealerne med matrikel 12a, der udgør en del af en vigtig beskrevet indsigtslinje for Egå Kirke.
Egå Kirke kaster en 300 m kirkebyggelinje jf. Naturbeskyttelseslovens §19. Formålet er at beskytte kirker mod bebyggelse over 8,5 m, der virker skæmmende på kirken.
Lokalplanen nævner specifikt, at der er landbrugspligt på matrikel 12a. i områdeopdelingen.
Lokalplanen beskriver at vej- og stinettet fastholdes. Dette vejnet er i forvejen meget belastet og kan ikke klare en yderligere udbygning af Gl. Egå. Mejlbyvej i gennem Gl. Egå er fortsat stærkt belastet af tæt gennemgående trafik til og fra motorvejen og Grenåvej til trods for vejbumb og nedsættelse af hastigheden til 40 km/t.

Af ovennævnte årsager ønsker vi, at det nævnte Seniorbo projekt jf. høringssvar HS6005299 ikke inddrages i ”Arealer til alle boligtyper”.
Vi noterer os, at Gammel Egå Fællesråd med høringssvar HS3260859 også har en opfattelse af, at seniorbo-projektet ikke skal fremmes i denne høring.

På vegne af
Menighedsrådet Egå Kirke
Jan Aage Dela Hansen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jan Aage Dela Hansen

Indsendt

31/08/2021 18:16

Sagsnummer

HS8247022

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.