Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring - en mangelfuld Temaplan

Vi er imod en udbygning Skæring som foreslået i nærværende Temaplan, da denne udviser en lang række problemer, som vi ikke føler er blevet taget grundigt nok vare om. Således foreslås der bebyggelse i §3 beskyttede naturområder, hvor der også ifølge Miljøplanen forventes, at der forefindes flere bilag-IV beskyttede arter. Fra andre høringssvar og ved eget øjesyn kan vi bekræfte at disse arter forefindes, også udenfor §3-området. Udover naturværdierne, er området karakteriseret som bevaringsværdigt landskab, og ligger i en kystnærhedszone. Aarhus Kommune må svare, hvad pointen er at have sådanne beskyttede områder, hvis man uden videre kan dispensere for byggeri i samme, når en tilpas stor bygherre melder sig på banen.

De talrige infrastrukturelle mangler i planen vdr. Skæring er allerede blevet påpeget adskillige gange i de andre høringsvar, og Aarhus Kommune’s mobilitetsgruppe har selv, ganske retvisende, frarådet yderligere bebyggelse i nord for Skæring, da der ikke er tilfredsstillende løsninger på adgangsveje til et sådant boligområde.

Skæring står for en af de største udvidelser i Temaplanen, og man undres over en sådan udvidelse ikke sker hvor der er mulig for klimavenlig offentlig transport via letbanen. Letbanen er en investition som skal amortiseres både mhp. klima og økonomi, og det virker fantasiløst, at denne ikke er tænkt bedre ind i denne Temaplan.

Vi vil også kritisere processen, da man får et klart indtryk af, at der allerede er indgået aftaler mellem Aarhus Kommune og Tækker Group, som vi ikke har kendskab til, senest jvf. deres høringsvar HS8391694 og diverse udfald i pressen, nævnt i en række andre høringssvar. Dette, og at miljørapporten ignorerer tidligere konklusioner fra Aarhus Kommune, harmonerer ikke med Bünyamin Simseks udtalelse om at “man er på trin 2-3 ud af 100”, og skaber begundet mistillid til processen. I stedet får man fornemmelsen at en bygherre har indgået aftaler i det skjulte med få nøglepersoner i kommunen, og projektet skal hastes igennem - borgernes høringssvar er blot en skueprocess.

Vi tilslutter os derfor HS8997988 fra Michael Breum Ramsgaard, og betvivler rådmand Bünyamin Simseks uvildighed i denne sag, og vi opforder ligeledes at denne sag tages op med Borgmesteren. Vi ønsker en langt mere åben process, også for at undgå beslutninger af inhabile, og hvor borgerne i større omfang inddrages i planlægningen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Bassler og Liliana Stolarczyk

Indsendt

31/08/2021 18:44

Sagsnummer

HS3265219

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.