Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring - Nej tak!!

Skæring

Trafik
Som beboer på Skæringvangen og med daglig færdsel på Skæring Hedevej må jeg istemme mig koret af røster, der ikke forstår Aarhus Kommunes forslag med udbygning af området med 420 nye boliger. Områdets mulige, kommende beboere skal have adgang til området via Skæring Egager og dermed også Skæring Hedevej. Det virker meget lidt gennemtænkt, da området i forvejen lider af alt for meget trafik, især morgen og eftermiddag. Mange henviser til Kommunens egen Mobilitetsafdeling som konkluderer, at "... der vil alligevel aldrig kunne opnås et tilfredsstillende vejsystem." Desuden har jeg netop læst Rådmanden for børn og unge, Thomas Medoms (SF) læserbrev ” Debat: Forældre kan vise vejen ved at lade bilen stå” i Lokalavisen Aarhus. Hvordan forestiller han og resten af byrådet sig det foregå i fremtiden i Skæring, hvis altså Kommunen ude af takt med de nuværende beboeres ønske og anbefalingen fra deres egen Mobilitetsafdeling udvider området over bærekapaciteten? En allerede farlig skolevej, 420 nye hustande og et sommerhuskvarter, der lige er overgået til helårsbeboelse med dertilhørende ekstra trafik. Det virker umiddelbart ikke som en bæredygtig løsning med tanker på at 420 nye hustande vel er lig med 600-800 flere biler.

Natur
Området, der foreslås bebygget, indeholder to fredede §3-områder, bl.a. et stykke af en eng. Derudover må et areal med strukturskov (jf. biodiversitetskortet) og to fredede diger også vige pladsen for boligerne. Aarhus Kommune og fremtrædende lokalpolitikere bryster sig af at plante nye træer og værne om naturen, men dette åbenbart kun, når det passer ind i kommunens planer. Flere sjældne og rødlistede arter har levested i området, men det åbne lands mere almindelige arter kan også ofte opleves på nært hold. Aarhus Kommunes ”grønne” politik er åbenbart kun gældende, når det passer ind i økonomien. Grønne græsplæner, regnvandsbassiner og specielt udvalgte træer på række er altså ikke ensbetydende med kvalitetsnatur – gamle træer, våde enge og små heterogene landskabsmosaikker er tværtimod!

Perspektiver
Da vi flyttede til området fik vi den eneste ledige plads til børnehaveopstart i områdets fem institutioner. Siden da er sommerhusområdet overgået til helårsstatus og sommerhuse ombygges til helårshuse i et lystigt tempo. Mange børnefamilier har således allerede fået mulighed for at flytte til området, men er der overhovedet pasning og ledige pladser på skolen til de nye beboere i sommerhuskvarteret? Hvordan tænkes yderligere 420 nye familier at skulle finde plads i områdets daginstitutioner og på skolen?

Fremtiden
At dømme ud fra de indkomne høringssvar, så er der nærmest INGEN lokal opbakning til at udvide området i Skæring med yderligere 420 nye boliger. Jeg håber, at den demokratiske proces, respekten for områdets beboere og landets love stadig fungerer og at projektet derfor skrinlægges. Man kan dog godt blive bange, når man læser Jørn Tækkers udtalelser til www.8541.dk omkring fremtiden for området nord for Skæring og Tækker Groups høringssvar (HS8391694). Man kunne godt få den opfattelse at pengebagmand og kræfter i byrådet allerede var et skridt videre med jordopkøb og lokale aftaler.
Som andre skriver, så vil jeg også gerne opfordre de enkelte byrådskandidater til åbent at melde ud, hvad de stemmer til planen, således at vi, vælgere, inden kommunalvalget kan besluttes os for, hvor vi skal placere vores stemme.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rasmus Nielsen

Indsendt

31/08/2021 20:17

Sagsnummer

HS9128153

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.