Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring Høringssvar

-Der foreslås bygget på arealer, der i dag er klassificeret som bevaringsværdigt landskab. Dette går stik imod de krav til byudvikling, som temaplanen indledes med.

-der er i forvejen meget trafik på hovedvejene i Skæring og med udbygningen af +420 extra boliger vil det skabe trafikale problemer.

-Skæring skole vil have svært ved at rumme mange nye elever plus dagtilbuddet i området vil ikke have plads eller normering til mange flere.

-til sidst men ikke mindst er det ærgeligt at man ikke forsøger at bevare Skærings natur som der var tale om ift overgangen fra landzone til byzone. Det vil +420 extra boliger i det planlagte område ikke ligefrem være medvirkende til.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marie Harbo Kristoffersen

Indsendt

31/08/2021 20:55

Sagsnummer

HS0642751

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.