Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

SKÆRING: Temaplan - arealer til alle boligtyper

Høringssvar til temaplanen:
Arealer til alle boligtyperSkæring den 31/8-2021Høringssvar vedrørende de nævnte arealer i Skæring

Vi har med interesse læst forslaget til temaplanen: Arealer til alle boligtyper.

Grundlæggende er vi enige i, at det er vigtigt, at vi i vores kommune har boliger til alle, og særligt at de yngre børnefamilier har økonomisk mulighed for at kunne blive i vores kommune, hvilket udover imødekommenhed overfor deres ønsker, selvsagt også vil være godt for kommunen og vores lokalsamfund.

Det var også interessant at se analyserne fremlagt på Aarhus kommunes Boligpolitiske Konference den 16/8. Mange elementer i temaplanen forsøger at tage højde for de fremlagte udfordringer.

I Aarhus Kommune er der mange gode overordnede politikker F.eks. om at byen bosætningsmæssigt skal udvikle sig langs letbanen / BRT linjer mv., hvilket forekommer klogt. Også i forhold til ønsker om at begrænse biltrafik mv.

I vores høringssvar har vi lagt vores koncentration i forhold til Skæring-området, hvor vi selv bor. Vi afgav også et høringssvar i forhold til lokalplanen for sommerhusområdet (alene gående på opmærksom de trafikale udfordringer, der naturligt følger med).

Igen går vores bekymringer på, at der ikke synes at blive taget tilstrækkeligt hensyn til de infrastrukturelle udfordringer, som faktisk allerede i dag er pænt store. Som det også nævnes i flere andre høringssvar, så er Skæring Hedevej allerede voldsomt belastet, hvilket vil tage yderligere til i takt med udbygningen og konverteringen af boligerne i sommerhusområdet.

De der kender til Skæring Hedevej ved, at vi allerede har minimum følgende udfordringer:

• Der køres alt for stærkt – har tidligere efterlyst vejbump på tværs af hele vejen med cykel spor i siden
• Der er ikke hensyn til cyklister – ingen cykelstier, og særligt udfordrende på den smalleste del mod sommerhusområdet (fra busvejen og ud), men bestemt også svært mod Skæring Havvej hvor der køres stærkt af for mange.
• På det meste af strækningen er der alene fortov i den ene side - sjovt nok modsat beboelserne på store del af strækningen, så vejen skal krydses.
• Strækningen fra busvejen til sommerhusområdet er direkte farlig at være blød trafikant på – meget smal, ingen belysning, grunde helt ud til vejkanten, ingen cykel sti, ikke plads til to biler + en blød trafikant ……
• Vejen er allerede voldsomt trafikeret, da Føtex er den mest (tæt på at være eneste) brugte indkøbsmulighed – og alle er nødt til at køre ad denne vej.
• Skæring Hedevej er anlagt til at betjene er boligkvarter anlagt i 70’erne og 80’erne og som allerede er udbygget markant uden at vejene er udbygget tilsvarende


Så er der tilkoblingen fra Skæring Hedevej til Skæring Havvej og igen fra Skæring Havvej til Grenaavej. Vi tror at de voldsomme problemer her er indlysende problematiske – og vi vil derfor blot henvise til alle de kloge bemærkninger, der findes i de øvrige høringssvar. Det kan simpelthen ikke tåle at skulle kompliceres yderligere.


Det skitserede (godt nok meget overordnede) projekt vil give vel mindst 1.000 ”bilkørsler ” ekstra pr. dag, hvis de skal ad denne vej. To biler pr. hus, transport af børn i fritid, handle, legeaftaler …..)

Skal der ske tilkobling via Skæring Egager – så giver angiver projektet den længst mulige strækning, hvilket i sig selv forekommer håbløst.

Skal området udvikles, så må det nødvendigvis ske uden at det skal koste yderligere trafik via Skæring Egager og Skæring Hedevej.

Derfor må og skal en udnyttelse af de skitserede arealer nødvendigvis ske med en tilkobling til Grenåvej, der ikke hverken sker via Skæring Egager, Skæring Hedevej eller Skæring Havvej.


Det forekommer åbenlyst, at en af de store udfordringer er, at lodsejerne bag de skitserede arealer ikke har hånd om et tilstrækkeligt område til, at de kan fange tilkoblingen til Grenåvej på ordentlig vis. Det vil være et oplagt forlangende fra kommunens side, så der sikres en helhedsplan, der ikke ødelægger det allerede etablerede område


Aarhus Kommune har tidligere haft en plan fremme (f.eks. i forbindelse med udviklingen af området mellem Føtex og boligerne på Bredevej), hvor der var planlagt en lyskryds mellem Plantorama og Føtex (I kalder det godt nok stadig Skæring Plantecenter – men det viser jo at i har planen). Det forekommer stadig som en klog, vigtig, relevant og eneste rigtig beslutning. Alene for at løse de nuværende trafikale problemer.

Som vi ser det, så vil det (med aftale med de nødvendige lodsejere) være muligt at adgangsbetjene området via Skæring Parkvej, bagom eller via Føtex – og så ud i det kryds, der tidligere er skitseret.

Med kommunens tanker om de nye intelligente lyskryds, så er det ikke problematisk for trafikafviklingen med dette ekstra – og allerede påtænkte kryds – som samtidig vil have enorm betydning for det allerede eksisterende boligområde – inklusiv tankerne for udviklingen af sommerhusområdet. Er det problematisk med antallet, så kan det ved Skovlundsvej jo nedlægges, da det vel er af gammel historisk betingelse efterhånden (fra før motorvejen). Men kan være et relevant udbygget alternativ, hvis nyt ikke er muligt.

Argumenterne i temaplanen (side 44) om:

• At området er vanskeligt at adgangsbetjene - så skal det måske netop overvejes at finde at andet området
• At eneste mulighed er en adgang via en udbygget Skæring Egager – forekommer på forhånd håbløs, jf. ovenfor, så igen et argument for at finde et andet område
• At Skovlundvej teoretisk kan benyttes, men vender væk fra byen .. – forekommer faktisk som en lidt dum bemærkning. Hvad med Studstrup, Skødstrup mv., som det vender sig til …., hvorfor skal det nødvendigvis mases sammen. Se f.eks.i Åbyhøj, hvor vejene er brudt på midten – netop at trafikale hensyn til beboerne – og nogle må køre den ene vej og nogle den anden. De der bosætter sig i det nye område, vil jo også kende betingelserne.
• Skovlundvej mangler forhold for bløde trafikanter. Cyklister og fodgængere kan jo ledes af stisystemer – og så er der faktisk ikke behov for meget på Skovlundvej. I øvrigt mangler Skæring Hedevej også forhold for bløde trafikanter ??? – og har manglet i mange år.
• Hvis lokalsamfundsgrænsen flyttes fra Skødstrup-Løgten til Skæring, vil det så også have indflydelse på skoledistrikterne. Både Skødstrup skole og Skæring Skole (I skriver godt nok i indledningen at der er god kapacitet) er vist godt belagt allerede – og således mangler der også skoleinfrastrukturelle analyser – og vel tilsvarende med børnepasning.
• Yderligere boligbebyggelse tæt ved bydelscentret vil kunne understøtte centerfunktionerne – vi er simpelthen fuldstændig blanke for, hvad det er for centerfunktioner, I hos kommunen mener, at vores område har, og som har behov for at blive understøttet. Vi har så få indkøbsmuligheder, og derfor kører de efter vores oplysninger også allerede ganske fortrinligt. Det lyder som om I hos kommunen ser området anderledes udbygget, end det faktisk er ……??


Alternative forslag:

• Byt evt. arealerne planlagt til solcelleanlæg med de til boligerne
• Tjek de mange gode høringssvar om alternative placeringer – f.eks. med mulighed for vejadgang til Mejlbyvej (området ved Egå Møllevej viser tydeligt, at det ikke er siden af Grenåvej, der er afgørende)


Vores ønske og forslag – og vi går gerne i en konstruktiv dialog om vores områdes udvikling:

Hvis der ikke kan findes alternative forslag, så er det medtagne så ringe i overensstemmelse med de allerede tilstedeværende og uløste udfordringer, at det er nødt til at blive parkeret til det kan noget mere.
Det passer så frygtelig dårligt til de mange gode ting, som vi gerne vil i Aarhus Kommune, og derfor mener vi, at dette område ikke vil give noget godt til Skæring.
Men der er ganske mange andre gode muligheder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Esben Kjeldsen

Indsendt

31/08/2021 21:53

Sagsnummer

HS1310970

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.