Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Arealer til alle boligtyper. Naboindsigelse vedr. sagsnr. HS8818559 ”DET GAMLE GARTNERI”, FÅRUP

Høringssvar for - Arealer til alle boligtyper
Naboindsigelse vedr. forslag ”DET GAMLE GARTNERI”, FÅRUP sagsnr. HS8818559

På baggrund af det indsendte høringsbidrag HS8818559 vedr. anmodningen om, at ejendommen Fårupvej 83, 8471 Sabro udlægges til boliger, anmoder vi undertegnede om, at projektet IKKE godkendes i dets nuværende form.
Begrundelse:
• Projektet er, på stort set alle områder, modstridende med Aarhus Kommunes overordnede formål i Forslag til temaplan - Arealer til alle boligtyper og vil være dybt skadelig for landsbyen Fårup.
• Et projekt af den størrelse og boligtype er IKKE relevant for en landsby så lille som Fårup. Ikke langt fra ligger to af kommunens foreslåede nye boligarealer i Mundelstrup og Sabro, hvor det beskrevne projekt, vil passe bedre ind.
• Projektet strider, med den foreslåede placering og omfang, imod kommunens eget ønske om at kunne tilbyde flere fritliggende boliger i de små landsbysamfund.
• Fårup har p.t. 12 beboelsesenheder og med yderligere 90 beboelsesenheder på et forholdsvis lille areal, vil det svare til en stigning på 740%, hvilket i enhver henseende er helt uacceptabelt.
• Den eksisterende demografi og de særlige kendetegn ved landsbyen vil blive ødelagt af så massivt et byggeri.
• Fårupvej er netop i 2021 blevet lavet til en ”2+1” vej, i forsøg på at minimere den store trafik der allerede foregår. Med yderligere 90 boligenheder, vil det kræve udbygning af vejen. Desuden ligger arealet og de angivne udkørsler i et sving med meget dårlige oversigtsforhold.

I mange århundrede har landsbyen Fårup eksisteret og har haft Fårup Kirke (grundlagt i 1100-tallet) som naturligt centrum med bevaringsværdige huse, fredede arealer, den gamle præstegård og skolen fra 1800-tallet omkring. Det er det, vi der bor her, har vægtet da vi flyttede hertil og det ønsker vi at bevare.

Samlet konklusion: Vi undertegnede anmoder, med ovenstående begrundelser, om at projektet ”Det gamle gartneri” sags nr. HS8818559 IKKE godkendes.

Med venlig hilsen
Karina og Christian Erikstrup, Fårupvej 100, 8471 Sabro
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Karina Erikstrup

Indsendt

31/08/2021 21:54

Sagsnummer

HS9588559

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.