Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring

Jeg skal tillade mig at komme med min mening om, at der foreslås etableret 420 (eller 800 på sigt) nye boliger i Skæring.

Infrastruktur:
I henhold til forslaget er der alene én vej ind og ud af området: Skæring Egager, Skæring Hedevej, Skæring Havvej og videre til Grenåvej. Denne strækning er allerede i dag overbelastet.
Henset til de allerede på nuværende tidspunkt dårlige busforbindelser i området, må det forventes, at de eventuelt nye familier i området i hvert fald har ikke mindre end én bil – hvilket vil medføre meget meget uhensigtsmæssig trafiksituation.
Jeg er i øvrigt enig med Per Horsholm skriver følgende:
”Jeg mener ikke, at man har vurderet de udfordringer, som en udstykning, bestående af 420 parceller i Skæring vil betyde:
Der er ca. 600 husnumre i den del af Skæring, som er på tale i forhold til nye parceller, hvortil der udelukkende er adgang til og fra ved at benytte Skæring Hedevej. Ydermere er hele sommerhusområdet i forlængelse af Skæring Hedevej gjort til helårsbeboelse. Endelig kommer alle de kunder som skal til og fra Føtex Food på Skæring Parkvej også denne vej.
Når Skæring Hedevej skal forlades ud af området, skal man ud på Skæring Havvej. Men denne er netop også svært belastet, fordi den øvrige del af beboerne i sommerhusområdet skal ud ad denne vej. Henset hertil er det ikke acceptabelt at belaste området med yderligere 420 parceller.
Der ses ikke at være muligheder for at skabe andre veje til og fra området.”

Natur:
Der er dejlig højt til loftet hér i Skæring med stor diversitet. Man kan med rette frygte, at de truede dyrearter, der findes i det berørte område, vil forsvinde helt.
Da området ved Skæring Strand skulle laves om til byzone, blev der brugt mange penge på at lave en lokalplan, hvor der blev lagt stor vægt på, at Skæring skulle bevare den grønne natur, da der er et rigt dyreliv. Dette hensyn ses der - efter min mening - stort på ved det nye forslag.
Med henvisning til politikkernes tidligere "store" løfter i forbindelse med overgang til byzone om at bevare kulturen, det grønne og specielle Skæring - bør man ikke lave en udstykning af sådan en størrelse.
Med venlig hilsen
Gitte Thirstrup
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gitte Thirstrup

Indsendt

31/08/2021 21:54

Sagsnummer

HS8738389

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.