Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Byudvikling i Mårslet

1) Ad nybyggeri
Aarhus Byråd har et ønske om at bygge flere boliger i Aarhus Kommune for at imødekomme efterspørgslen på boliger og for at undgå, at gode skatteydere flytter til andre nærliggende kommuner. Der har gennem længere tid været massiv byfortætning i det centrale Aarhus, og nu er tiden for alvor kommet til forstæderne. Vi har valgt at bosætte os i Mårslet, da det er et område med godt lokalmiljø og smuk natur. Med ønsket om at bygge boliger nord for Mårslet, gør man endnu et indhug på den natur, som er med til at gøre byen attraktiv, hvilket vi gerne vil advare imod.

Vi minder Aarhus Byråd om, at de i forbindelse med Kommuneplan 17 afviste en udbygning af netop det pågældende område, da det vil begrænse den grønne kile mellem Mårslet og Tranbjerg samtidig med, at det strider mod interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. På borgermødet i Mårslet d. 17.08.21 lagde repræsentanter fra kommunen meget vægt på den grønne kile, som nu har udsigt til at blive formindsket og endda potentielt skåret igennem af en vej (se yderligere under næste punkt). Vi er enige med byrådsmedlem Jan Ravn i, at det vil skæmme området, ødelægge den grønne kile og sammen med Beder-Beringvejen lukke Mårslet inde mellem store veje.

Af høringssvar fra Børn og Unge-forvaltningen, fremgår det, at Mårslet Skole formentligt vil blive overfyldt (og dermed for lille) i en del år, hvis forslaget om 220 nye huse ved Tranbjerggård vedtages, da Mårslet i forvejen vækster med 200-250 andre nye boliger, som allerede er godkendt. Forvaltningen peger ligeledes på, at ikke er sikkert, at alle skoler med kapacitetsproblemer kan udbygges, og at det kan betyde, at der skal bygges nye skoler i nogle af de 13 byer, som er omfattet af forslag til temaplan. Mårslet Skole er i forvejen udbygget ad flere omgange, og det er tvivlsomt, om den kan udbygges yderligere.

I Kommuneplan 17 – hvor et flertal i Aarhus Byråd, som tidligere skrevet, afviste Trankærgårds ejeres ønske om at lave byudvikling nord for Mårslet – blev det vedtaget, at der kunne bygges en ny by ved Malling med 17.000 indbyggere. I den nyeste plan er der kun tale om 800 boliger. Hvorfor ikke gå tilbage til det allerede vedtagne forslag om en ny by ved Malling, hvor der så bygges en ny skole? Og på den måde undgå kapacitetsproblemer på andre skoler?

2) Ad omfartsvej
Beder-Beringvejen er i gang med at blive etableret, og alt andet lige vil vejen gøre, at Mårslet undgår meget gennemkørende trafik fra biler (heriblandt lastbiler), der ikke har relation til Mårslet i øvrigt, og at Mårslet på den måde bliver aflastet trafikmæssigt. Såfremt det vedtages, at der bliver bygget ved Tranbjerggård, foreslår vi, at man afventer med at vurdere, om der rent faktisk bliver behov for en omfartsvej, til man har set den fulde effekt af Beder-Beringvejen. Den planlagte omfartsvej vil efter vores bedste overbevisning ikke løse de trafikale problemstillinger, da mange biler søger mod midten af Mårslet for at aflevere børn i dagsinstitutioner og i skole i ”rush hour”. Vi foreslår, at man i stedet for udbygger stisystemerne og får etableret cykelstier langs de større veje (Obstrupvej, Tandervej/Hørretvej), så det bliver lettere for også de mindre børn selv at cykle i skole – og at Mårslet i det hele taget (for)bliver en attraktiv by at cykle i.

Vi gør opmærksom på, at det er muligt at udbygge Mårslet andre steder, hvor det ikke giver anledning til at etablere en for skatteyderne bekostelig omfartsvej, som formentligt alligevel ikke løser de trafikale udfordringer.

Høringssvaret er sendt til orientering til Teknisk Udvalg.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Carsten og Jannie Fjellerad

Indsendt

31/08/2021 22:00

Sagsnummer

HS4148879

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.