Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring – nej til potentielle nye udstykninger

Natur og miljø:
Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv. Denne natur er definerende for Skæring som område og noget vi ikke kun værner om, men ser som et decideret aktiv. Det vil være sørgeligt at begynde og pakke fredskov samt bevaringsværdige naturområder inde i tæt bebyggelse. Dyrenes revir inkluderer de omkringliggende marker, hvilket gør at kombinationen af habitater og marker har stor værdi.
Borgerne i Skæring nyder godt af dette rekreative område og den i folkemunde døbte ”varmesti” og stisystemer denne grænser op til, bruges i høj grad til cykel, løbe og gåture. Den grønne kile, hvor der er planlagt 420 boliger bør holdes uberørt, da det vil uden tvivl påvirke natur og dyrenes habitater negativt.
Meget af jorden i området fra Grenåvej mod Åstrup er allerede opkøbt af udviklere. Min store bekymring er, at de 420 parceller kun er første etape idet Tækker Group tidligere har udtrykt ambitioner om at bebygge hele området mellem villakvarteret ved Skæring Parkvej / Skæring Egager og det nuværende sommerhusområde afgrænset af Grenåvej i vest og Skovlundvej mod nord. Jeg er opmærksom på at Tækker var for sent ude ift. den indledende høring, men Aarhus Kommune har svaret Tækker følgende: ”Da høringen er afsluttet, vil din henvendelse ikke blive betragtet som et høringsbidrag, men forslaget vil naturligvis blive vurderet”. Tækker Group har desuden fremsendt deres planer igen som høringssvar HS8391694
Den komplette Tækker plan berører ikke alene marker, men inkluderer fredskov og bevaringsværdige naturområder. Hvis disse planer realiseres, vil al natur, hensyn til dyreliv samt infrastruktur i området være under særdeles hårdt pres / ødelagt.
Jeg synes ikke det giver mening at Århus Kommune med den ene hånd vil fremme det grønne, biodiversiteten, plante træer m.m., og med den anden hånd sætter allerede eksisterende, unikke bynære naturområder under pres eller måske slet og ret bliver fuldt bebygget med tiden

Infrastruktur:
Vejnettet i Skæring er i dag under stort pres fra den eksisterende mængde af trafik. Hver morgen oplever vi borgere, meget tæt trafik og kø med meget forlænget transporttid til følge, hvor Skæring Hedevej møder Skæring Havvej. Ved T-krydset mellem Skæring Hedevej og Skæring Havvej opstår der hver morgen en længere kø som gør det både svært og til en langvarig proces, at komme ud fra både sideveje samt Skæring Hedevej - samme scenarie udspiller sig igen i krydset mellem Skæring Havvej og Grenåvej – her holder man også i lang kø for at komme ud.
I 2016 var trafikken på de offentlige veje ved Skæring Strand følgende ifølge Aarhus Kommune (offentliggjort i Lokalplan nr. 1108):
• Skæring Hedevej: 1000 biler/døgn
• Svinbovej: 700 biler/døgn
• Strandvangsvej: 3500 biler/døgn
• Plantagevej: 1700 biler/døgn
• Åstrup Strandvej: 1300 biler/døgn

Som følge af Lokalplan nr. 118, så må det forventes at trafikken på nævnte veje, der som nævnt allerede er pressede, vil stige markant i de kommende år. Hvis der ydermere skal ledes trafik fra 420 husstande ud på disse veje, så vil vejnettet være så presset, at lokalmiljøet vil lide stort under dette.
Mobilitet i Aarhus er desuden kommet med følgende vurdering: ”Området er meget vanskeligt at adgangsbetjene. Eneste mulighed er en adgang til Skæring Hedevej via en udbygget Skæring Egager. Det virker ikke realistisk at skulle afvikle al trafik til og fra dette store område via én ureguleret tilslutning til en mindre stamvej. Det er ikke ønskeligt med en ny tilslutning til Grenåvej. Skovlundvej vil teoretisk kunne benyttes, men dels vender vejen væk fra den øvrige by, dels er den uden faciliteter for bløde trafikanter og vil formentlig skulle udbygges. Samlet set vil en udbygning af området kræve massive investeringer i infrastruktur, og der vil alligevel aldrig kunne opnås et tilfredsstillende vejsystem”

Forslag til alternativ beliggenhed
Jeg støtter kraftigt op om Anders Bomholt, Søren Grosen, Mark Vang, Martin Vang og Jens Vangs høringssvar: HS9090412
Forslaget virker langt mere gennemtænkt end Tækker Groups - samtidig med at det giver en balance ml Skæring Øst og Vest som vi klart mangler i dag.

Vi kan kun opfordre kraftigt til at inddrage områdets borgere i langt højere grad i fremtiden.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rikke Laursen

Indsendt

31/08/2021 22:04

Sagsnummer

HS5898460

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.