Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Nej TAK til temaplanen for Hjortshøj.

Andelsboligforeningen, Østtoppens bestyrelse vil hermed gøre indsigelse
mod planen om at inddrage de 16 ha til boligområde.

I særlig grad, de 6 ha, som Andelssamfundet har lejet gennem mange år.

Andelssamfundet, deres Økolandbrug, dyrehold og drive er til stor glæde og gavn
for hele Hjortshøj.

Andelssamfundet, Østergårdsgrunden, og det grønne areal langs åen, ned til skolen,
er byens grønne åndehul.

Vi, i Østtoppen, vil igen gøre opmærksom på, at Østergårdstoften ikke bør anses
for at være en tryg og sikker skolevej. Dagligt ses farlige situationer, hvor de bløde
trafikanter er i fare. Det vil kun blive forværret ved yderligere bebyggelse i området.

Den aktuelle Temaplan, har Gl. Kirkevej, som eneste adgangsvej til alle 16 ha
ny bebyggelse!!
Vejen er meget smal, uden fortove og allerede trafikusikker.

Vi vil bevare “ Andelssamfundets areal” ubeskåret.
Vi vil pege på en langtidssikring af Andelssamfundet.

Vi peger på området syd for byen, som allerede er udlagt til beboelse, som eneste udviklingsområde i Hjortshøj.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Nyholm

Indsendt

31/08/2021 22:06

Sagsnummer

HS2747573

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.