Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

SKÆRING - INDSIGELSE MOD TÆKKER GROUPS OG ANDRE LODSEJERES HØRINGSSVAR

Tækker Group og andre lodsejeres forslag om at bebygge/udvikle hele området er radikalt anderledes og langt større i forhold til det, der pt. er høringsrunde på i den foreslåede Temaplan.
HVIS Aarhus Kommune overhovedet overvejer dette forslag, mener jeg det som minimum kræver en ny. offentlig runde i det politiske system – byråd, teknisk udvalg etc..
Et så for området indgribende projekt bør som minimum kræve borgerinddragelse, dialogmøder med os i området og naturligvis en særskilt høringsrunde, hvis det skulle komme så vidt.
Tækker Groups og andre lodsejeres forslag er desuden efter min mening i direkte modstrid med Aarhus Kommunes anden temaplan, nemlig den Grønne temaplan, hvor bynær natur står højt på prioriteringslisten. Hvorfor bebygge store arealer med bevoksning, engdrag m.m. – der vil gå store mængder træer, buske og vandhuller tabt, så jeg har svært ved at se hvordan forslaget skulle understøtte naturen og FREMME biodiversiteten?
Der henvises i oplægget til ”biokorridorer”, som formentlig ikke vil være andet end stisystemer for gående og cyklende – det er absurd at forstille sig, at dyr, fugle og insekter kan trives i en ”biokorridor”. Måske overfortolker jeg, men det er ikke forklaret i materialet hvad der konkret er tænkt.
I Tækker Group og andre lodsejeres forslag er planlægges en ret omfattende infrastrukturændring – ny stor vej tværs gennem området, eventuelt flytte et lyskryds etc som ikke virker gennemtænkt ift at få en fornuftig afvikling af trafikken i Skæring. Mobilitet i Aarhus er desuden kommet med følgende vurdering: ”Området er meget vanskeligt at adgangsbetjene. Eneste mulighed er en adgang til Skæring Hedevej via en udbygget Skæring Egager. Det virker ikke realistisk at skulle afvikle al trafik til og fra dette store område via én ureguleret tilslutning til en mindre stamvej.Det er ikke ønskeligt med en ny tilslutning til Grenåvej. Skovlundvej vil teoretisk kunne benyttes, men dels vender vejen væk fra den øvrige by, dels er den uden faciliteter for bløde trafikanter og vil formentlig skulle udbygges. Samlet set vil en udbygning af området kræve massive investeringer i infrastruktur, og der vil alligevel aldrig kunne opnås et tilfredsstillende vejsystem”
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Laursen

Indsendt

31/08/2021 22:06

Sagsnummer

HS8167523

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.