Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

HJORTSHØJ

I Hjortshøj favner vi alle typer af borgere. Ejere og lejere. Børnefamilier og enlige. Alle boligformer. Men de seneste 10 år er byen vokset fra sin infrastruktur og sine institutioner.
Selvom skolen udvides har det også nået sit max.
Vejene er for længst overtrafikerede da de samme veje skal bære mere trafik.
I Hjortshøj byder vi gerne nye borgere velkommen. Men i Aarhus kommunes oplæg er nybyggeri på arealer med i forvejen dårlig infrastruktur og det er stærkt bekymrede.
Hjortshøjparken og Hjortshøjvangens borgere skal ud på en trafikeret Skødstrupvej med høj fart. En vej som i stigende grad bruges som omfartsvej fra Skødstrup efter den del af byen er vokset.
Gl Kirkevej er belastet af sin smalle vej og øgede bebyggelse.
Østergårdstoften er i forvejen overbelastet da hundredevis af skolebørn dagligt skal den vej fra den nordlige del af byen for at komme i skole. Generelt er der meget få cykelstier i den nordlige del af byen. De bløde trafikanter og særligt børnene er ekstra udsat i trafikken allerede i de område Aarhus kommune overvejer at udvide uden hensyntagen til de mange hundrede af børn som kommer dagligt cyklende her.
Dertil er trafikken allerede gennem Hjortshøj mod motorvejen stærkt belastet. Vi har de seneste år oplevet kaos i knudepunktet omkring letbanen.
Aarhus kommune bør tage mere højde for den ringe infrastruktur der er fordi letbanen skærer byen over i to. En udvidelse af byen bør derfor sikre nye som eksisterende borgere samme eller bedre trafikale forhold og det tager planen langt fra højde for. Det er stærkt bekymrende for alle trafikanter.
Dertil er den ekstra støj og larm. Med mere trafik på de samme små veje vil landsbygader forvandles til en indfaldsveje til gene for beboerne. Det kan ikke være rimeligt. Aarhus kommune bør se på en forbedret trafik mod syd over letbanen før der lægges mere tryk på eksisterende vejnet. Vi er bekymrede for sikkerheden for nye og eksisterende borgere hvis der udvides på bolig uden hensyntagen til infrastruktur.
Dertil skal næves at Hjortshøj er en stationsby. En landsby. Den stemning bør bevares og kan kun bevares hvis beboerne fortsat trygt kan færdes på lukkede veje som fx Hjortshøjvangen. Bliver flere veje åbnet for gennemkørsel vil det spolere den tryghed der er mange steder i byen. Det er vi meget bekymrede om Aarhus kommune tager tilstrækkelig højde for både af hensyn til eksisterende og nye borgere.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Line Ekander

Indsendt

31/08/2021 22:53

Sagsnummer

HS4943938

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.