Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Stop temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj - værn om den grønne omstilling

Høringssvar fra foreningen Bofællesskab.dk
’Temaplan: Arealer til alle boligtyper’

Dette høringssvar afgives på vegne af foreningen ”Bofællesskab.dk”.
Bofællesskab.dk protesterer mod temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj.
I Bofællesskab.dk arbejder vi for at understøtte og fremme fællesskabsorienterede og bæredygtige boformer i Danmark. Netop det er noget, som Andelssamfundet i Hjortshøj har praktiseret med stor succes gennem 30 år. Kommunens planer om bebyggelse af over 1/3 af den landbrugsjord, som Andelssamfundet forpagter, truer disse aktiviteter gevaldigt.

Andelssamfundet i Hjortshøj har valgt at drive jorden med almennyttigt formål for øje, til glæde for små og store i lokalområdet. Der er tale om både grøntsagsfællesskab, hvor der eksperimenteres med forskellige økologiske dyrkningsformer, Vild med Vilje (arbejde for mere biodiversitet), økologisk dyrket korn, Spor i Landskabet (vandrestier og rekreative områder) og meget mere. Skoler, daginstitutionerne og de lokale beboere anvender arealerne, både til undervisning og fritidsaktiviteter. Andelssamfundet i Hjortshøj har gennem de sidste 30 år dagligt praktiseret grøn omstilling og fællesskab. I foreningen er vi stolte af det fodaftryk, de har sat på feltet for bofællesskaber i Danmark.

Forudsætningen for, at Andelssamfundet kan fortsætte med deres fine aktiviteter, til gode for miljø, lokalsamfund og det brede miljø for bofællesskaber er, at der ikke udtages arealer af det nuværende forpagtningsareal. Foreningen Bofællesskab.dk henstiller derfor til, at de anviste arealer til fremtidig boligbebyggelse i Hjortshøj udtages af Temaplanen.

Værdifuld erfaring i bæredygtig levevis
Andelssamfundet står for os som et unikt bofællesskab/økosamfund i Danmark. Både fordi det har eksisteret gennem fire årtier, og fordi det er blandt de allerstørste fællesskaber i Danmark med sine ca. 300 beboere. Det har gjort, at de har opbygget værdifuld erfaring inden for bæredygtig levevis, som mange andre bofællesskaber kan trække på. Det har stor betydning at have steder som Andelssamfundet, der går forrest i den grønne omstilling og gør deres hverdag til et eksperiment i, hvordan vi danskere kan leve mere bæredygtigt, sammen.

Temaplanforslagets arealudlæg truer Andelssamfundets aktiviteter
En vigtig del af Andelssamfundets aktiviteter er landbrugsjorden. Der foregår meget her, som vi andre ser på med stor interesse. Med temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj er disse aktiviteter blevet stærkt truede. Det vil ikke kun gå ud over beboerne i Andelssamfundet og det tilknyttede kommunale bo- og dagtilbud for borgere med særlige behov. Hele konceptet for bofællesskaber, med tilhørende dyrkningsjord, er under pres. Selvom det er en model, der er populær og i fremdrift.

Vigtigheden i at værne om dem, som går forrest i den grønne omstilling
I Danmark kan vi noget helt særligt. Vi er det land i verden, der har allerflest økosamfund per indbygger. Det kan vi være stolte af. Økosamfund som Andelssamfundet er små eksperimentarier i, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt. Med deres aktiviteter gør de sig værdifulde erfaringer, som resten af samfundet og beslutningstagere kan trække på i arbejdet for en grøn omstilling. Det er vigtigt, at vi værner om disse steder.

Bofællesskab.dk er en forening, der advokerer for optimale forhold for bofællesskaber i Danmark. Vi assisterer bofællesskaber, der er i knibe eller føler sig begrænsede/truede i deres udfoldelser. Samtidig hjælper vi nye bofællesskaber med at komme til, men ofte gerne med respekt for liv, luft og mulighed for dyrkning og husdyrhold, tæt på. Vi har brug for de gode eksempler. De skal styrkes og ikke ødelægges/hindres i deres virke.

Vi henstiller derfor til:
- at de anviste arealer til fremtidig boligbebyggelse i Hjortshøj udtages af Temaplanen;
- at der ikke inddrages yderligere arealer til bebyggelse, og
- at de foreslåede 6 hektar tages ud af Temaplanen ’Arealer til alle boligtyper’.

Vi håber som forening, at i tager disse høringssvar alvorligt.

For dette:

Camilla Nielsen-Englyst, forperson
På vegne af bestyrelsen i foreningen Bofællesskab.dk

KONTAKT:
RUDY MADSEN (administrator) rudy.madsen@bofaellesskab.dk // 2891 9901
CAMILLA NIELSEN -ENGLYS (forperson) camilla@bofaellesskab.dk // 2972 3145
www.bofaellesskab.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Camilla Nielsen-Englyst

Indsendt

31/08/2021 22:54

Sagsnummer

HS8115976

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.