Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Indsigelse imod udstykningsplaner i Hjortshøj

Jeg er meget bekymret for planen om udstykning af grunde i Hjortshøj.
Hjortshøj er et unikt lokalsamfund med en levende landsbyånd.
Jeg frygter, det vil gå ud over denne ånd med en større udbygning af byen.

De udbygninger der er lagt op til vil medføre massivt øget trafik gennem byen. Det vil presse infrastrukturen og føre til mindre sikre trafikale forhold, især for vores børn. Jeg ønsker at Aarhus Byråd vil tage hensyn til visionerne om sikker skolevej for alle børn.

Som privatperson og mor til to børn - og bosiddende på Hjortshøjvangen - er jeg stærkt imod en udvidelse øst herfor. Vi har grønne områder og fælles arealer med boldbaner og legefaciliteter nord for tilkørselsvejen. En udvidelse af Hjortshøjvangen mod øst vil gøre tilgangen til disse fællesarealer mindre færdselssikkert for børn på Hjortshøjvangen.
Beboerne på Hjortshøjvangen ønsker ikke at være gennemkørselsvej for mere end en fordobling af boligmassen i området.

Jeg tilslutter mig de mange høringssvar, jeg har læst, fra medborgere i Hjortshøj der protesterer imod udstykningsplanerne i Hjortshøj. Deriblandt ønsker jeg at fremhæve høringssvar fra Parcelforeningen Hjortshøjvangen, høringssvar HS7191781, og også de mange svar der omhandler bevaring af AIH’s nuværende centrale og positive rolle i vores lokalsamfund.

Slutteligt bør I lytte til borgernes ønsker i de berørte områder, og tage dem alvorligt til efterretning.

Med håb om revurdering af temaplanforslagets arealudlæg
- Mette Korsgaard Djernes
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Korsgaard Djernes

Indsendt

31/08/2021 22:59

Sagsnummer

HS3659017

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.