Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring – kommentarer til høring for arealer til alle boligtyper

Som beboer på Skæring Egager undrer det mig, at det overhoved kan lade sig gøre i oplægget for ny bebyggelse i Skæring, at foreslå at bruge Skæring Egager som adgangsvej til 420 nye boliger, som er placeret på en anden matrikel.

Før man påbegynder et projekt i den størrelsesorden og med deraf følgende trafik til og fra området, undrer det mig, at man ikke har fået godkendt adgangsvejene til udstykningen.
Der har tidligere været et projekt fra Tækker Group på samme mark, dengang en ferieby til ca. 5.000 gæster. Dette projekt kunne ikke opnå godkendelse i byrådet pga. samme problematik, nemlig adgangsforholdene til området, som ikke var tilvejebragt inden projektfremlæggelse for Aarhus Kommune. Nu kan jeg se, at historien gentager sig.

Det bør være et krav om, inden at et så stort projekt sættes i proces med bl.a. høringsrunde, at de fornødne adgangsforhold til området er sikret og infrastrukturen er gennemtænkt.

Det er blevet muligt for beboerne i sommerhusområde ved Skæring strand at søge helårsstatus og det har medført yderligere tilflytning til området, som igen giver betragteligt mere trafik til et allerede meget belastet trafiknet. Det er derfor uhensigtsmæssigt at åbne op for endnu en udstykning med samme adgangsveje.

Et andet undringspunkt er hvor tro Aarhus Kommune er over for de visioner, som de vedtager for kommunens fremtid:
• ”Et grønnere Aarhus” – sker i hvert ikke ved at udstykke fredet natur til byggegrunde
• ”Aarhus skal vokse mod syd og vest” – og så omhandler forslaget endnu flere boliger i Aarhus nord
Jeg vil fremadrettet have en mistro til, når Aarhus Kommune introducerer en ny vision, om de nu også har tænkt at gennemføre det, eller det bare er et øjebliks ønsketænkning.

Hvis Aarhus Kommune vil have flere boliger i Skæring og udnytte kapaciteten på Skæring skole, vil jeg støtte forslaget om at udstykke arealerne vest for Grenåvej mellem Mejlbyvej og Egå Møllevej. Her kan etableres de fornødne adgangsveje til bebyggelsen samt kortere vej til letbanen og Skæring skole.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tine Horsholm

Indsendt

31/08/2021 23:01

Sagsnummer

HS9104801

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.