Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Skæring - udstykning af 420 nye parceller

Aarhus kommunes planer om udstykning af 420 nye parceller i Skæring hænger slet ikke sammen i forhold til trafik og miljø, og jeg kan ikke tilslutte mig planen.

Et ønske om at lade 420 parceller få udkørsel via Skæring Egager og Skæring Hedevej er slet ikke gennemtænkt. I forvejen er Skæring Hedevej stærkt belastet af trafik som kun kan forventes at stige i takt med, at sommerhusområdet omdannes til helårsområde.

420 parceller (hvoraf det kan forventes at flere har 2 biler), vil betyde min 800 ekstra biler om dagen som skal køre på en vej hvor der allerede nu er betydelige problemer med trafik og specielt om morgen er der store problemer med at komme ud på Skæring Havvej og videre til Grenåvej.

Det betyder en stigende risiko for særligt de mange børn og unge der dagligt skal passere Skæring Hedevej for at komme i skole og til fritidsaktiviteter.

I forhold til miljøet hænger planen heller ikke samme. Kommunen har tidligere - i kommuneplan 2017 - markert området hvor man nu ønsker at bygge, som værende bevaringsværdigt landskab. Det giver slet ingen mening, at man vælger at nedprioritere bevaringsværdige landskaber, når man samtidig fra Aarhus Kommune ønsker at fremstå som en grøn kommune der arbejder på at indfri FN Verdensmål. Hvor blev kommunes grønne profil af eller bliver den tilsidesat til fordel for økonomiske interesser?

Ud over de trafikale- og miljømæssige konsekvenser kan man stille spørgsmål ved om kommunen har gennemtænkt konsekvenserne ved 420 nye parceller i forhold til daginstitutionspladser, skole og indkøb….

Så samlet set hænger Temaplanen for Skæring slet ikke sammen og jeg vil kraftigt opfordre kommunen til at tænke i andre baner. Det kan ikke passe at behovet for flere boliger skal ske på bekostning af trafikalt kaos og en kraftig forringelse af naturen i Skæring.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jeanette Glerup Hansen & Torben Wulff Hansen

Indsendt

31/08/2021 23:01

Sagsnummer

HS2291999

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.