Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Ny boligområder i Hjortshøj - Gammel Kirkevej

Påtænkt udbygning af Gammel Kirkevej i Hjortshøj

Har stor forståelse for, at der også ved Hjortshøj skal være muligheder for at bygge nye boliger. Dog er det ikke rimeligt, at det skal gå ud over de arealer som er en forudsætning for at Andelssamfundet fortsat kan eksistere og udfolde sig. Det har mange andre også skrevet gode høringsvar om.

Min bekymring ligger omkring trafikafvikling fra det nye udstykningsområde ved Gammel Kirkevej. Det er helt uforståeligt, at man vil have trafikken ad Gammel Kirkevej når Hjortshøjvangen helt tydeligt er forberedt til at fortsætte ind i det nye boligområde og at trafikken derfra kan ledes ud til Skødstrupvej. En udretning og udbygning af Skødstrupvej vil ved denne løsning være nødvendig. Alternativet kunne være at spærre Gammel Kirkevej af ved krydset Hjortshøj Møllevej, således at trafikken fra det nye boligområde ledes ned af Hjortshøj Møllevej.

At udbygge Gammel Kirkevej kan sikkert godt lade sig gøre på dele af strækningen, men den helt store hurdle er forbindelsen til Smedebakken, hvor oversigtsforholdene er meget dårlige med en kirkegårdsmur til det ene side og et svært oversigteligt hjørne til den anden. Vil tvivle stærkt på, at politimyndigheden vil godkende en voldsomt stigende trafikmængde denne vej ud.

Hvorfor tænker man så politisk på at udbygge Gammel Kirkevej, når det er den mindst oplagte mulighed. Tanken er måske, at man fra politisk hold agter at lægge hele Gammel Kirkevej ud som privat fællesvej inklusiv de tilstødende veje. Det en ”nem” knibtangsmanøvre når man nu er i gang med en ny udstykning og udbygning af Gammel Kirkevej.

Så er det ikke kun et spørgsmål om at få den ”gamle” del af Gammel Kirkevej med i en privat fællesvejsløsning, at trafikken skal ad Gammel Kirkevej. Godt tænkt af embedsværket.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ejvind og Camilla Hertz

Indsendt

31/08/2021 23:02

Sagsnummer

HS4598347

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.