Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Hvordan hænger konvertering af økologisk landbrugsjord i Hjortshøj til parcelhusgrunde, sammen med kommunes Klimahandlingsplan?

Kære Bunyamin, Magistraten for teknik og miljø, Aarhus Kommune.

I Andelssamfundet i Hjortshøj har vi økologisk landbrugsjord, der i 30 år har været dyrket bæredygtigt uden brug af sprøjtemidler.
En stor del af Hjortshøjs indbyggere, herunder beboerne i Andelssamfundet er engageret i, benytter og arbejder aktivt i deres fritid, på de økologiske jorde.
Bl.a i grøntsagsordningen, hvor der dyrkes økologiske grøntsager, der dækker 150 børn og voksnes grøntsagsbehov uden forurening af grundvand med sprøjtemidler og uden brug af plastikemballage eller udledning af CO2 i forbindelse af varetransport.

I Aarhus kommunes Klimahandlingsplan-2021-2024 står som en af målsætningerne
”I 2030 VIL AARHUS have et mere klimavenligt lokalt landbrug, der har reduceret udledningen af drivhusgasser væsentligt”
https://gogreenwithaarhus.dk/media/62187/klimahandlingsplan-2021-2024.pdf

Andelssamfundet har de sidste 30 år ønskes at købe eller leje mere landbrugsjord af Aarhus kommune, med henblik på at gøre det den økologiske landbrug endnu mere bæredygtigt, da der er udfordringer forbundet med sædskifte og andet, når man ikke har meget jordareal at gøre med. Heldigvis er der mange gode folk og kræfter at trække på i Hjortshøj, men kommunen ødelægger vores landbrug, hvis I reducerer det jordareal vi har og bebygger det med parcelhuse.

Du skriver i dit forord, Bunyamin, til klimahandlingsplanen.
"Klimakrisen er global, men kan kun løses lokalt. Som borgere er vi ikke kun en del af vores lokal samfund, vi er også en del af verden. På samme måde, som vi er afhængige af, at andre skaber forandring i verden, for at vi kan løse klimakrisen, er de også afhængige af os. Ingen er i mål før alle er i mål. Det samme gælder i Aarhus. 90 % af CO2-udledningen, der er tilbage i Aarhus kommer fra kilder som ligger uden for byrådets direkte indflydelse. Derfor kræver den sidste del af rejsen mod et klimavenligt bysamfund, at vi alle går med. Gør vi det smart, er vi ikke kun være med til at løse klimakrisen. Vi kan også skabe en endnu bedre by for alle!"

Det fremtidsscenarie, du drømmer om i dit forord, Bunyamin, har vi allerede lavet i Hjortshøj!

Så i stedet for at reducere os, ved at bebygge vores landbrugsjord med parcelhuse, så kom ud og besøg os, snak med os, vi vil gerne fortælle. Måske kan vi inspirere hinanden.

Tag gerne Borgmesteren og de andre rådmænd med, ud over økologi og bæredygtighed har vi har masser af social kapital og andet godt at byde på. I er velkomne. Kaffe på kanden er der også -
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Fabricius

Indsendt

31/08/2021 23:55

Sagsnummer

HS4239324

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.