Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Genovervejelse af udstykningernes placering

Anmodning om genovervejelse af udstykningernes placering

Som beboere I Hørret, ser vi en stor udfordring i at udstykningerne foreslås at ligge på nordsiden af Mårslet. Særligt de trafikale forhold gør os bekymrede både grundet støjgener, trafiksikkerhed og yderligere ulovlig gennemkørsel der gør at vores børn ikke kan færdes trygt i byen.

Trafikale forhold
På baggrund af det forelagte udkast til en temaplan oplever vi en stor udfordring i forhold til det trafikale pres på vejene ind mod Århus. Den trafik som vi allerede på nuværende tidspunkt oplever på Jelshøjvej og Hørretvej vil i høj grad forværres af den foreslåede udstykning. Der er allerede nu et stort trafiktryk på disse veje, særligt om morgenen, hvor skolebørnene og andre cyklister færdes på vejene. Både bilister og cyklister skal igennem rundkørslen for at komme ind til skole og daginstitutioner og allerede nu skaber denne rute utryghed, da vejene ikke er indrettet til denne mænge at trafikanter. Den foreslåede udstykning vil udelukkende forværre denne situation til stor gene for alle beboerne i Mårslet.

Forslaget om en ”Nordre ringvej” vil på samme måde lægge yderligere trafikpres på Hørretvej og skabe yderligere støjgener for Hørret og beboere i Storhøj, da den vil skabe en lettere rute for trafikken der kommer fra Århus øst og Århus s.
Hørret lider allerede på nuværende tidspunkt under trafikanter der trodser ”gennemkørsel forbudt” skiltene – og vi må forvente at en denne nuværende udstykningsplan vil medføre yderligere ulovlig og uønsket trafik i Hørret.

Vi anmoder byrådet om at genoverveje placeringen af udstykninger på nordsiden af Mårslet.

Med venlig hilsen
Rasmus Lund og Sarah Andersen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sarah Skou Andersen

Indsendt

31/08/2021 23:56

Sagsnummer

HS5978136

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.