Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Skæring - Temaplan om Arealer til alle boligtyper

Skæring - Temaplan om Arealer til alle boligtyper

Det vil da være et kæmpe tab for området med denne udvidelse.
Vi mister blandt andet natur, biodiversitet dyreliv og vigtige områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Vores natur og dyreliv er i forvejen presset i hele Danmark og så vil man inddrage arealer der i gældende kommuneplan er udpeget som bevaringsværdigt landskab med særligt god landskabskarakter.
Det er jo stik imod det Bänyamin Simsek og Jacob Bundsgaard skriver i indledningen til hele temaplanen.
Håber folk vil huske dette når kommunalvalget kommer.

Jeg er rigtig nervøs for der er en meget uheldig sammenblanding af interesser blandt andet med Cowi som både rådgiver for kommunen og Tækker Group og så de to nævnte politikere.
Der er tydeligvis nogle skjulte dagsordner og ting som man ikke ønsker frem i lyset. Det skal "sælges" lidt af gangen og gerne timet helt rigtigt.
Hvorfor hører vi først om dette så sent, og så høringsfrist hen over sommerferien?

Så dukker der pludselig et høringssvar op fra CEBRA architecture, der udtaler sig på vegne af Tækker Group samt en række grundejere 1½ døgn før fristens udløb. Dette indeholdende bla. en omfartsvej, er det mon et misforstået forsøg på trods at efterkomme noget af kritikken? Til gængæld ser området nu ud til at være 4 gange så stort som det der er i høring...
Nogle af de skrivelser der fremlægges er dateret tilbage i 2019. Hvilket får mig til at mistænke at der allerede ligger planer der er længere og omfatter meget mere end det der fremlægges for os nu.

Med hensyn til trafik problemet er jeg i øvrigt meget enig med Per Horsholm som skriver følgende:
Citat:
Jeg mener ikke, at man har vurderet de udfordringer, som en udstykning, bestående af 420 parceller i Skæring vil betyde:
Der er ca. 600 husnumre i den del af Skæring, som er på tale i forhold til nye parceller, hvortil der udelukkende er adgang til og fra ved at benytte Skæring Hedevej. Ydermere er hele sommerhusområdet i forlængelse af Skæring Hedevej gjort til helårsbeboelse. Endelig kommer alle de kunder som skal til og fra Føtex Food på Skæring Parkvej også denne vej.
Når Skæring Hedevej skal forlades ud af området, skal man ud på Skæring Havvej. Men denne er netop også svært belastet, fordi den øvrige del af beboerne i sommerhusområdet skal ud ad denne vej. Henset hertil er det ikke acceptabelt at belaste området med yderligere 420 parceller.
Der ses ikke at være muligheder for at skabe andre veje til og fra området.

I stedet burde man se på muligheder, hvor der er infrastruktur til stede.
Eksempelvis kan nævnes hele området afgrænset af Mejlbyvej, Grenåvej, Egå Møllevej:
Her er der netop mulighed for direkte adgang til Grenåvej, såvel i krydset ved Toftegårdsvej som ved Egå Havvej. Men også til både Egå Møllevej og Mejlbyvej, hvorfra man let kommer til Djurslandsmotorvejen. Endvidere med en forholdsvis tæt adgang til letbanen i såvel Lystrup som Hjortshøj. Citat slut.

Jeg mener ikke det er en særlig god idé at udbygge Skæring på denne vis, og det vil være til stor skade for områdets nuværende beboere og vores unikke natur.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Krone

Indsendt

02/09/2021 16:50

Sagsnummer

HS9744953

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.