Gå til hovedindhold

Høringssvar

Naturen i Aarhus

Rev på og omkring Aarhus Ø - et blik under havoverfladen

Kystnære stenrev er igennem de seneste 100 år blevet fjernet eller reduceret væsentligt, da stenfiskere har fisket sten op fra havbunden. Stenene er blevet brugt ved anlæggelse af havnemoler, kystsikringsanlæg og diverse byggeprojekter. I en ny rapport fra DTU Aqua er det anslået, at der på landsplan fra 1900 – 1999 er fjernet 8.30 mio. m3 sten.

Stenrev bliver ofte omtalt som havets oaser, da de rummer et utrolig rigt plante- og dyreliv. Stenrevene er en vigtig naturtype, der har betydning for hele fødekæden. Stenrevene er et hårdt bundsubstrat i modsætning til sand- og mudderbunden, som ellers er dominerende på størstedelen af det danske havareal. En række dyre- og plantearter er tilpasset til at hæfte sig på hårdt substrat, og lever kun på hårde bundtyper. Eksempelvis er stenrev på lavere vanddybder ofte begroet af makroalger.

Det er derfor en kæmpe glæde for mig, at kunstige rev udlægges i de eksisterende kanaler på Århus Ø og i bugten omkring. Revene udlægges med ambitionen om at gavne den marine biodiversitet under havoverfladen. Jeg håber, I vil fortsætte med dette skønne initiativ!

Det giver samtidig en oplagt mulighed for at livet under havoverfladen kan udforskes med henblik på læring og inspiration. Eksempelvis fra det kommende bugtcenter på Aarhus Ø.

Det kunne være alletiders, hvis der fra Bugtcenteret kunne lejes dykke- og snokleudstyr, så man kan opleve livet under havoverfladen, og se hvilken betydning revene har for dyrelivet. Det kan give borgere et unikt indblik og forhold til vandet omkring Aarhus - og til vores natur.

Mindre erfarne kan dykke i kanalerne på Aarhus og opleve dyrelivet i lavere vand og tryggere rammer, mens de mere erfarne kan dykke og snorkle ved revet langs og omkring Aarhus Ø.

Der kunne etableres en oplyst dykker/snorklebane, som man kender fra andre steder i Danmark, eksempelvis Havheksen ved Amager Strandpark. Havheksen er et undervandslandskab med smukke formationer med et mangfoldigt og rigt maritimt liv.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Mærsk

Indsendt

17/10/2021 13:19

Sagsnummer

HS0920752

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen

Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.