Gå til hovedindhold

Naturen i Aarhus

Naturen og biodiversiteten er presset - derfor vil vi sikre eksisterende og ny natur/biodiversitet.

FORSLAG TIL TEMAPLAN OM NATUREN I AARHUS
Kommuneplantillæg nr. 107

For at bevare og forbedre Aarhus’ mangfoldige natur – ofte betegnet som biodiversitet – er der brug for bedre vilkår og bedre sammenhæng mellem naturområderne. Formålet med planforslaget er at sikre mere og bedre natur og skabe gode sammenhænge mellem naturområderne, der kan understøtte en positiv udvikling i biodiversiteten – både indenfor og på tværs af kommunegrænsen.

Kommuneplan 2017 indeholder i forvejen et kapitel om naturen i Aarhus og planforslaget er således en opdatering af dette kapitel. Planen indeholder arealudpegninger internt i kommunen og på tværs af kommunegrænserne til nabokommunerne. Udpegningerne omfatter områder, som kan være med til at forbinde eksisterende naturområder, områder som i dag indeholder store naturværdier og områder, hvor der er potentiale til at naturværdierne kan øges. Planen indeholder også retningslinjer for, hvordan vi sagsbehandler indenfor disse udpegninger.

Planen er opdelt i nedenstående to hovedkapitler:

  • Områder med særlige naturbeskyttelesinteresser
  • Sammenhæng mellem naturområder (Grønt Danmarkskort)

Der er foretaget en miljøvurdering af planforslaget for så vidt angår foreslåede ændringer i forhold til den eksisterende Kommuneplan. En række emner er i den forbindelse vurderet, herunder bl.a. landskab, natur og drikkevandsinteresser. Planforslaget vurderes ikke at medføre risiko for væsentlige miljøpåvirkninger. 

HØRINGSMATERIALE
Forslag til Temaplan 'Naturen i Aarhus' med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på byrådsmødet den 15. september 2021. Af referatet fra mødet fremgår såvel indstillingen som alle bilag. Se indstilling og referat her

Høringsmaterialet består af:

Du kan se kortene fra temaplanen digitalt, hvilket giver mulighed for at nærstudere udpegninger og se dem i sammenhæng - klik her.
(Klik selv relevante temaer til og fra på det digitale kort på menuen i venstre side).

OFFENTLIGT ORIENTERINGSMØDE
I høringsperioden afholdes et digitalt orienteringsmøde den 3. november 2021 kl. 19.00-20.30. På mødet orienteres om nedenstående tre temaplaner, som alle er i offentlig høring i samme periode:

Klik her for at deltage i mødet.

Materialer (2)

17/10/2021 - 13:25

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen
Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ
TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.