Gå til hovedindhold

Høringssvar

Naturen i Aarhus

Manglende udpegning

Borum-Lyngby Fællesråd har drøftet temaplanen. Vi er enig i de videreførte udpegninger i vores område og den naturlige tilføjelse af et mindre udbygningsareal for True Skov lige vest for E45.

Temaplanen lider dog af en mangel i vores område, idet et noget større, værdifuldt naturområde bestående af Vind Skov og Borum Stormose slet ikke er medtaget. Vi kan oplyse, at det drejer sig om et sammenhængende naturområde bestående af en af kommunens største private skove og det mose- og sø-område, der ligger umiddelbart op hertil. Området har et rigt og relativt uforstyrret dyre- og planteliv, der tidligere er dokumenteret, og det bør ganske klart medtages som et areal med særlige naturbeskyttelsesinteresser såvel som i det grønne danmarkskort.

Undladelsen kan skyldes manglende detailkendskab. Et par andre fejl underbygger denne hypotese:

I miljørapportens figur 1-1 er True Skov således angivet med en placering, der i virkelighedens verden er Vind Skov. I figur 4-2 er afmærket et ganske lille område med "særlige naturbeskyttelsesinteresser" lige nord for Borumvej, men det modsvarer slet ikke det samlede område, som vi kender godt, og det ser ud til at være anbragt helt ubegrundet eller i hvert fald uomtalt.

Vi indgår gerne i en videre dialog om forbedring af temaplanen.

Med venlig hilsen

Peter Poulsen
Sekretær for Borum-Lyngby Fællesråd
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Borum-Lyngby Fællesråd

Indsendt

03/11/2021 12:40

Sagsnummer

HS8251312

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen

Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.