Gå til hovedindhold

Høringssvar

Naturen i Aarhus

Område 22 skal ikke udgå som udpeget grønt danmarkskort

Mårslet har siden 1945 været bygget op omkring ´sommerfugl formen´ med udpegede grønne kiler ind i midten af byen. De grønne kiler følger ligeledes Giber å, som også er udpeget til særligt beskyttet. Ådalen/de grønne kiler gennem Mårslet er ligeledes et grundvandsmagasin hvorfor beskyttelse er essentiel. Dette gælder både for beskyttelse af grundvand, men også for fortsat at sikre biodiversitet. Ved at område 22 udgår, omgår kommunen således beskyttelse af drikkevandsmagasin, omgår byggeliner som skal sikre åen, omgår flora og faunapassage område, omgår regler for fredede dyrearter - og Mårslet Fællesråds helhedsplans 3 af 5 punkter. Område 22 har tjent som et uberørt engareal, til gavn for vildt, flagremus, ugler, vandstær, isfugl. Udgår område 22 som udpeget grønt danmarkskort - stemmer dette ikke overens med kommunens ønsker omkring beskyttelse af drikkevand/BNBO, blå og grønne strategier, flora og faunapassage, miljølovgivning og Mårslets ønsker. I kraft af disse kvaliteter bør kommuneplanen se på mulighederne for at opkvalificere området til et fredet området - med mulighed for rekreative aktiviteter.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Sørensen

Indsendt

14/11/2021 20:50

Sagsnummer

HS3987274

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen

Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.